Onvoldoende beleid digitale veiligheid bij gemeenten

0

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid deed onderzoek naar het bewustzijn over digtale veilgheid binnen vitale sectoren. Gemeenteambtenaren voelen zich het minst betrokken bij digitale veiligheid.

Uit het onderzoek (pdf) blijkt dat cyber security door gemeenteambtenaren als een gedeelde verantwoordelijkheid wordt gezien, waarbij twee derde van de medewerkers zich (mede) verantwoordelijk voelt. De helft van de gemeenteambtenaren geeft aan dat er beleid is met betrekking tot digitale veiligheid, maar men is relatief slecht op de hoogte van de inhoud van dit beleid.

Men weet niet precies hoe te handelen en nieuwe medewerkers worden op dit gebied niet ingewerkt. Ook weet men vaak niet of er specifiek beleid is, bijvoorbeeld ten aanzien van het noteren van wachtwoorden en de omgang met USB-sticks, of men denkt dat hiervoor geen beleid is. Positieve uitschieter is kennis over het melden van incidenten rondom digitale veiligheid.

Het digitale veiligheidsbeleid blijkt bij gemeenten het minst sterk geborgd. Het is geen onderdeel van functioneringsgesprekken en leidinggevenden zien er ook niet op toe dat men het veiligheidsbeleid kent. Van alle sectoren voelen gemeenteambtenaren zich het minst betrokken en zijn zij ook het minst geneigd collega’s op hun cyber security gedrag aan te spreken. Gelukkig zijn gemeenteambtenaren het minst geneigd digitaal veiligheidsbeleid aan hun laars te lappen.

Het schetst dan ook geen verbazing dat gemeenteambtenaren in het onderzoek de laagste rapportcijfers geven voor cyber security, zowel aan de organisatie, aan collega’s als aan zichzelf. Deze lagere rapportcijfers lijken terecht; zo hebben gemeenteambtenaren de meest onveilige wachtwoorden. Opgemerkt dient te worden dat medewerkers in deze sector de hoogste gemiddelde leeftijd hebben van alle sectoren, hetgeen van invloed is op hun kennisniveau. In deze groep is derhalve meer sprake van veel onbekwaamheid, maar men is zich er van bewust.

Alert Online

Minister Opstelten heeft met de lancering van een radiospotje het startsein gegeven voor de campagne Alert Online. Met de campagne willen overheid en bedrijfsleven mensen bewuster maken van de risico’s van het gebruik van internet en smartphones.

“Cyber security is een speerpunt van het nieuwe regeerakkoord. We zien toenemende bedreigingen en kwetsbaarheden op het terrein van cyber security. Die willen we het hoofd bieden door de krachten te bundelen met alle belanghebbenden. Het verheugt mij daarom zeer dat er zo veel partijen uit de overheid en het bedrijfsleven meedoen met Alert Online”, aldus minister Opstelten bij de start van de campagne.

In de voorbereiding van de campagne deed Motivaction in opdracht van Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid onderzoek naar de kennis, het bewustzijn en het gedrag van burgers en medewerkers van bedrijven en overheidsinstellingen over het onderwerp cyber security.

 

Over Auteur

Avatar

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden