Akkoord over inzameling verpakkingen

0

De gemeenten stemmen in met de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022 en het bijbehorende addendum. Dat blijkt uit een ledenraadpleging die de VNG heeft gehouden.

Een grote meerderheid van 76% stemde in. Het VNG-bestuur zal de overeenkomst namens alle gemeenten ondertekenen. Daarmee is gegarandeerd dat gemeenten ook in de toekomst verpakkingsmaterialen, zoals glas en kunststof, inzamelen. Eerder gingen het ministerie van IenM en het verpakkende bedrijfsleven al akkoord.

In de raamovereenkomst en het addendum staan belangrijke afspraken over de inzameling en het hergebruik van verpakkingsmaterialen. Ook is een verduurzamingsagenda opgesteld. De komende jaren moeten producenten minder en duurzamere verpakkingsmaterialen gebruiken en bovendien moet een groter deel worden gerecycled. Verder zijn onder meer afspraken gemaakt over de vergoeding die gemeenten krijgen voor het inzamelen van kunststof afval.

De afspraken zijn van belang, omdat het feitelijk geen taak is van gemeenten om verpakkingsmaterialen in te zamelen; dit is een verantwoordelijkheid van het verpakkende bedrijfsleven (de zogenaamde producentenverantwoordelijkheid). Het bedrijfsleven schakelt de hulp in van gemeenten, omdat die al goede voorzieningen hebben voor afvalinzameling. Gemeenten zamelen het verpakkingsafval voor het bedrijfsleven in en ontvangen daarvoor een vergoeding, zodat de kosten niet bij de belastingbetaler komen te liggen.

Nieuwe afspraken over de inzameling en de vergoedingen waren nodig, omdat de huidige raamovereenkomst op 31 december 2012 afloopt.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden