Meer mogelijkheden op hooligans aan te pakken

0

Minister Opstelten wil burgemeesters de wettelijke mogelijkheid geven voetbalhooligans een gebiedsverbod, groepsverbod of meldplicht op te leggen met een langere effectieve werking dan de huidige drie maanden.

Momenteel geldt een aaneengesloten periode van drie maanden; het voorstel van de minister is dat die periode niet meer aaneengesloten te laten zijn maar op te delen. Bijvoorbeeld: 45 maal twee dagen. Zodat een voetbalhooligan een jaar lang van alle speeldagen wordt uitgesloten. Dat schrijft de minister vandaag in een brief aan de Kamer.

Minister en Kamerleden akkoord over nieuwe maatregelen
De Initiatiefnota over maatregelen ter bestrijding van voetbalvandalisme  van de Kamerleden De Mos, Van Dekken en Corüz onderstrepen de noodzaak tot krachtdadig optreden. De nota bevat daarvoor waardevolle suggesties.
In overleg met alle betrokkenen (Politie, KNVB en Openbaar Ministerie) wil de minister een krachtig signaal afgeven dat raddraaiers stevig worden aangepakt en uit het stadion worden geweerd.

Wetswijzigingen
Naast de verlenging van het gebiedsverbod voor burgemeesters krijgt de rechter de mogelijkheid om raddraaiers een gebiedsverbod, contactverbod of meldplicht van maximaal vijf jaar op te leggen.
Tevens is er een wetswijziging in voorbereiding dat overtreders van een door de burgemeester opgelegd gebiedsverbod of meldplicht ook buiten heterdaad kunnen worden aangehouden.

De politie en het Openbaar Ministerie geven voorrang aan de aanpak van vernielingen door voetbalvandalen. De voetbalclubs handhaven de stadionverboden door daadwerkelijk de toegang tot het stadion te beletten. Daarnaast komt er een vernieuwde opleiding voor stewards.
Betrokken burgemeesters zorgen ervoor dat aan een gebiedsverbod ook een meldplicht wordt verbonden en zorgen er zo voor dat het voor voetbalhooligans onmogelijk wordt om naar een wedstrijd elders in het land of in het buitenland te reizen.

Supportersplatform
Ook met het Supportersplatform Betaald Voetbal (SBV) is overlegd. Het SBV steunt onze ambitie om van voetbal weer een feest te maken en is voor effectieve van de kleine groep overlastgevers bij het voetbal. Wel maken zij zich zorgen over de stapeling van maatregelen die verschillende partijen (OM, politie, KNVB) kunnen treffen bij overtreding en verstoringen. Daarnaast is het Supportersplatform bezorgd over de privacy van de supporters. Minister geeft in zijn brief aan de Kamer aan dat hij het van groot belang acht om met het Supportersplatform in gesprek te blijven.

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden