‘Einde aan verplichte grondaankoop voor natuur’

0

De provincie Gelderland wil niet langer alle landbouwgrond die beschikbaar komt, aankopen voor natuurontwikkeling. Er is een verzoek gestuurd aan staatssecretaris Bleker om de verplichting tot grondaankopen op te schorten.

Van

het Rijk kregen de provincies in 2007 de opdracht om de gronden te

verwerven die nodig zijn voor de Ecologische Hoofdstructuur, een netwerk

van met elkaar verbonden natuurgebieden. De provincie was verplicht

alle gronden die binnen de grenzen van de geplande EHS werden

aangeboden, aan te kopen.

Bezuinigingen
Het Rijk financierde aanvankelijk

deze grondaankopen, uit het Investeringsbudget Landelijk Gebied. In 2010

maakte staatssecretaris Bleker daar, in verband met bezuinigingen, een

einde aan. Bleker bood daarbij de provincies aan dat hij akkoord wil

gaan met het opschorten van de aankoopplicht, als provincies daar om

vragen.

Toekomstig beleid
Het opheffen van de

aankoopplicht is vooralsnog tijdelijk, tot het moment dat er meer

duidelijkheid is over het toekomstige natuurbeleid. De provincies zijn

in onderhandeling met het Rijk over de overdracht van taken op het

gebied van natuurbeheer en de rijksbezuinigingen. De provincie

Gelderland is bezig met het opnieuw vaststellen van de Ecologische Hoofdstructuur in Gelderland.

Selectief aankopen
Het opschorten van de

aankooplicht betekent overigens niet dat de provincie Gelderland

helemaal geen grond meer aankoopt voor natuurontwikkeling. Zonder de

verplichting kan de provincie meer zelf bepalen welke grondaankoop

verantwoord is in het licht van toekomstig beleid.

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.