‘Meer samenwerken in de regio bij verstedelijking’

0

Een coalitie van VNO-NCW, MKB-Nederland, VNG, G32 en IPO heeft een nieuwe aanpak bepleit bij de formateur om de kansen én uitdagingen van verstedelijking op de agenda te zetten van het volgende kabinet. Er moet meer worden samengewerkt in de regio, door decentrale overheden, bedrijfsleven en het Rijk om de kloof tussen de succesvolle stedelijke regio’s en andere gebieden te verkleinen.

Waar grote steden als Amsterdam kampen met grote drukte en een tekort aan woningen, hebben veel kleinere steden en dorpen juist te maken met wegkwijnende stadcentra en wegtrekkende (hoogopgeleide) jongeren. VNO-NCW, MKB-Nederland, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Stedennetwerk G32 en het Interprovinciaal Overleg (IPO) zijn van mening dat Rijk, decentrale overheden en bedrijfsleven nauw moeten samenwerken en slimme keuzes moeten maken om steden en dorpen in héél Nederland bruisend en vitaal te houden.

Ook wil de coalitie met hun uitvoeringskracht bijdragen aan grote landelijke transities op het vlak van energie en klimaat, bereikbaarheid, digitalisering en wonen. Decentrale overheden én ondernemers in de regio zijn zelf in staat om concrete oplossingen te ontwikkelen voor de transitieopgaven van Nederland. ‘Wat regionaal werkt, kan landelijk worden opgeschaald. We hoeven niet overal in Nederland het wiel opnieuw uit te vinden’, aldus de samenwerkende organisaties.

Samenwerking

Ferd Crone, burgemeester Leeuwarden en voorzitter van G32: “Steden spelen een steeds belangrijkere rol bij de aanpak van maatschappelijke vraagstukken. Ik pleit daarbij vooral voor samenwerking. Tussen steden en hun omgeving, tussen steden onderling en tussen steden en bedrijfsleven en andere stakeholders. Het Rijk en de provincie zijn daarbij onze partners. De stap naar de steden en regio’s zijn we al eerder gaan maken. Kijk bijvoorbeeld naar het thema veiligheid en het sociaal domein. Al deze zaken worden nu geregeld in de regio’s. Ik voorzie dat we met de energietransitie ook die kant op gaan.”

Gemeenten

Gemeenten, provincies en ondernemers pakken hun rol door concrete en vernieuwende projecten aan te dragen. Het Rijk biedt dan volgens de coalitie waar nodig financiële ondersteuningen en ruimte in regels. Zo moet er een kwart miljard euro per jaar worden vrijgemaakt voor regiodeals om Nederland te ontwikkelen naar één netwerk van onderscheidende stedelijke regio’s, bruisende binnensteden en vitale kernen.

Versterken economie

“Ondernemers, kennisinstellingen en overheden werken steeds beter samen aan het versterken van de economie, zowel nationaal als regionaal. Ik zie dat in mijn eigen regio Foodvalley, waar we een gezamenlijke visie en projectenagenda hebben om de regio te laten uitgroeien tot een Europese topregio, en een regio waar iedereen mee kan doen. In G32-verband werken we samen met andere regio’s. Onlangs was ik in Sittard-Geleen, met een internationaal toonaangevend chemiecluster. Door van elkaar te leren maken we de samenwerking nog beter. We nodigen het Rijk uit om mee te doen in deze ontwikkeling!”, aldus Willemien Vreugdenhil, wethouder in Ede en voorzitter pijler Economie en Werk G32.

Nieuw kabinet

Om aantrekkelijk te blijven voor burgers, toeristen, ondernemers en internationaal talent moeten regio’s zich beter van elkaar gaan onderscheiden. Ze moeten komen tot een integrale en onderscheidende visie en actieagenda, die deelbelangen overstijgt. Zo kan binnen een regio bijvoorbeeld overcapaciteit van winkelruimte, bedrijventerreinen of kantoren worden voorkomen. Een nieuw kabinet kan dit vormgeven door regiodeals op maat te sluiten met decentrale overheden en het lokale bedrijfsleven.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden