Convenant tegen krimp en ontgroening Zuid-Limburg

0

Convenant tussen de provincie Limburg en het Rijk, waarin maatregelen benoemd worden om in te spelen op de gevolgen van de demografische ontwikkelingen in de Provincie en dan met name Zuid-Limburg.

De Commissaris van de Koningin in Limburg, Theo Bovens en minister Liesbeth Spies van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben op maandag 7 mei in Heerlen het convenant Een koers voor Limburg ondertekend.

De afspraken in het convenant spitsen zich toe op Zuid-Limburg waar vergrijzing en ontgroening aan de orde is. Het Rijk gaat de regio ondersteunen bij het actieprogramma dat de provincie, gemeenten, de onderwijswereld en het bedrijfsleven hebben ontwikkeld. Doel is de leefbaarheid en de economische ontwikkeling naar een hoger plan te tillen.

Afspraken Limburg-Rijk

In de overeenkomst staan zo’n twintig afspraken op het gebied van economie, wonen, zorg en onderwijs. Het convenant biedt de regio de ruimte om te experimenteren. Zo is er aandacht voor belemmeringen bij grensoverschrijdende samenwerking en het slimmer benutten van de mogelijkheden binnen de bestaande regels.

Het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (RVOB) wordt in opdracht van de minister betrokken bij de Oostflank Brunssum, het Gebrookerbos en de overige rijksgronden in de regio Parkstad. De Juridische Expertpool Planschade bekijkt de financiële gevolgen van het wegvallen van bouwmogelijkheden voor de gebiedsontwikkeling in krimpgebieden. Daarmee biedt het Rijk individuele gemeenten ondersteuning aan bij het verminderen van kosten door planschadeclaims.

Actieprogramma regio

Het actieprogramma van de regio richt zich op de uitbreiding van de Chemelot Campus en de Maastricht Health Campus. Dat zou veel nieuwe arbeidsplaatsen moeten opleveren. De toekomstige kenniseconomie in Zuid-Limburg concentreert zich vooral op de topsectoren chemie en materialen, health en life sciences, (nieuwe) energie en zorg.

Innovatie, versnelde groei van het midden- en kleinbedrijf en beschikbaarheid van voldoende personeel op alle niveaus zijn enkele belangrijke doelstellingen uit het actieprogramma economie. Om kenniswerkers naar Zuid-Limburg te halen, is het nodig dat ook het onderwijs een internationale uitstraling krijgt, door bijvoorbeeld de invoering van Duits en Frans als voertaal in het beroepsonderwijs.

Verder start de regio experimenteren rond leegstand. Sloop, duurzame en hoogwaardige nieuwbouw en renovatie moeten ervoor zorgen dat de waardeontwikkeling van de woningen in Zuid-Limburg weer aansluit bij het landelijk gemiddelde.

Over Auteur

Avatar

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden