Top 3: Taken inspecties Jeugdzorg

1

De samenwerkende rijksinspecties voor het toezicht op de gemeentelijke Jeugdzorg leggen uit wat hun plannen zijn. “Als de inspectie ervoor kiest de Jeugdwet te handhaven, wordt de individuele gemeente eerst op de hoogte gebracht.”

In het kort hebben de inspecties drie verschillende taken:

 1. Voor gemeenten is één gezamenlijk loket opgezet: het Inspectieloket Jeugd
  – Hier kunnen zij vragen stellen, signalen doorgeven en nieuwe zorgaanbieders melden
 2. Net als voorheen blijft geprogrammeerd en het niet-geprogrammeerd toezicht bestaan
 3. De inspectie onderzoekt ook de kwaliteit van nieuw toetredende aanbieders of instellingen.
[([003_RBIAdam-image-1541557.jpeg])]

Zie ook:

Inspecties Jeugdzorg openen digitaal loket>>

In het Jaarwerkprogramma Toezicht Jeugd 2015 van de inspectie Jeugdzorg, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie Veiligheid en Justitie staan de plannen voor het transitiejaar (zie bijlage). Samen worden ze voor het gemak inspectie genoemd.

“Op deze wijze blijven de inspecties ook in het nieuwe stelsel toezien dat de kwaliteit van de jeugdhulp en meer in het bijzonder de zorg voor de veiligheid van de kinderen en gezinnen, gewaarborgd blijft”, staat in de aanbiedingsbrief bij het zogenoemde afsprakenkader.

Digitaal loket
Gemeenten worden gevraagd een aanspreekpunt voor de inspectie aan te wijzen. Het contact gaat voornamelijk via het digitale loket. “Direct contact is nodig tussen inspectie en individuele gemeenten bij specifieke situaties zoals wanneer direct optreden of handelen nodig is vanwege (dreigend) gevaar of ernstig bedreiging van de veiligheid van kinderen en gezinnen.”

Als de inspectie ervoor kiest de Jeugdwet te handhaven, wordt de individuele gemeente eerst op de hoogte gebracht. Bij handhaving gaat het om een inspectiebevel tot sluiting van een zorgaanbieder, zorgeenheid of zorglocatie. Door het waarschuwen van de gemeente “kan vervangende zorg en hulp worden georganiseerd voor de betrokken cliënten, of kunnen anderszins tijdig maatregelen worden genomen om de zorg en hulp voor cliënten te continueren.”

In de bijlage worden afspraken rond geprogrammeerd en het niet-geprogrammeerd toezicht verder uitgewerkt.

[([004_RBIAdam-image-1129880.jpeg])]

Thema:

Jeugdzorg>>

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

1 reactie

 1. GL Landsmeer op

  Laatst weer, 10 van die jeugdpunten/organisaties waren betrokken bij de moord op, of nu ja, medeplichtig, of nu ja… voorkomen deden zij het in elk geval niet. En daar hoorde je de rechters niet over…
  Als je daar op gaat googlen lees je veel klachten.
  (Semi-)Nette mensen pakken ze aan, moeders alleen vaak ook nog met de ‘dreiging met, niet relevante meestal, GGZ’ omdat men hysterisch doet als men hen een kind of meer dan 1 afneemt op weinig tot bijna niets af..
  En juist de echt trieste gevallen, daar wint de brutale/agressieve ‘opvoeder’ het dus gewoon van TIEN ‘instellingen’ die jeugd moeten beschermen maar welke gewoon vermoord word thuis op enig moment.