VNG: Deltaplan mantelzorg nodig

1

Familie en vrienden zouden hulpvragers moeten helpen, maar hoe stimuleer je dat?

De inzet door meer mantelzorgers en vrijwilligers vraagt om meer en betere ondersteuning, stelt de VNG. rofessionals, aanbieders van zorg en welzijn, maatschappelijke organisaties, gemeenten en het Rijk. Samen moeten ze komen tot een soort Deltaplan voor de mantelzorg.

Gemeenten krijgen nieuwe taken op het gebied van zorg en ondersteuning, het kabinet bezuinigt fors op het budget. Onontkoombaar zal een groter beroep worden gedaan op informele zorg: eenieder moet naar vermogen een bijdrage leveren aan de ondersteuning van kwetsbare mensen, stelt de vereniging op haar website.

Brief Van Rijn
In een beleidsbrief over mantelzorg beschrijft staatssecretaris Van Rijn wat in gang wordt gezet voor het versterken van informele zorg, maar de VNG mist de urgentie: de grote opgave en omslag waar we met ons allen voor staan. Zo is het belangrijk dat werkende mantelzorgers de ruimte krijgen om voor hun partner, ouder, kind te kunnen zorgen. Terecht benadrukt het kabinet de relatie mantelzorger/werknemer en werkgever. Het kabinet is echter te vrijblijvend als het gaat voorwaarden als arbeidsmarktbeleid (zorgverlof, flexibel werken, kinderopvang), belastingmaatregelen en het oplossen van belemmeringen in wetten en regels.

De VNG is voorstander van het mantelzorgcompliment als onderdeel van lokaal Wmo-beleid. Gemeenten willen (ook) op die manier mantelzorgers erkennen en waarderen. We willen graag samen met Mezzo een handreiking maken over hoe je als gemeente het mantelzorgcompliment kunt inrichten en uitvoeren.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

1 reactie

  1. Avatar

    Als mantelzorger denk ik dat het goed is dat er een brede discussie komt over mantelzorg. Hoe mantelzorg kan worden erkent en gewaardeerd. Maar als men het heeft over een mantelzorgcompliment en een nieuwe invuling daarvan… dan haak ik af. Dat is al denken in een oplossingsvorm, terwijl aan het fundament voorbij wordt gegaan.
    Het is hoog tijd voor een fundamentelere aanpak van eigen verantwoordelijkheid nemen en geven als het zorg voor elkaar en onszelf betreft. Marjo Brouns schreef een prachtig blog waarin ze mevrouw Jorritsma uitnodigt voor gesprek hierover.
    Zie hier het blog met zeer praktische suggesties voor de VNG: http://www.sprekendemantelzorgers.nl/deltaplan-mantelzorg-luisteren-erkennen-en-waarderen/
    Vriendelijke groet, Cora Postema

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden