Stevige en consequente aanpak werkt voor Roma-kinderen

1

Een steviger en consequentere benadering van multi-probleemgezinnen met een Roma-achtergrond helpt kinderen in deze gezinnen aan een betere toekomst.

Dat staat in het rapport ‘De aanpak van multi-problematiek bij gezinnen met een Roma-achtergrond: Een kennisfundament voor professionals.’ Het rapport, opgesteld door de Politieacademie, biedt handreikingen aan hulpverleners en wetshandhavers in de aanpak van zaken, zoals overlast, schoolverzuim en de inzet van kinderen bij criminaliteit.

Het rapport geeft inzicht in problemen bij multi-probleemgezinnen met een Roma-achtergrond en biedt handvatten voor instanties om hiermee effectiever om te gaan. Rechten en plichten zijn voor iedereen gelijk en vormen de basis voor het beleid, maar dat hoeft maatwerk en een individuele benadering door betrokken instanties niet in de weg te staan.


De focus ligt vooral in het verbeteren van de positie van minderjarigen. Multi-probleemgezinnen worden op maat benaderd en ouders worden gewezen op rechten en plichten jegens hun kinderen en het verbeteren van hun situatie. Ervaringen in drie zogeheten proeftuingemeenten – Lelystad, Nieuwegein en Veldhoven – hebben laten zien dat deze stevige en consequente benadering op termijn werkt. Deze gemeenten constateerden onder meer een toename van deelname door Roma-kinderen aan het basisonderwijs.


Deze benadering vraagt geen nieuwe of veranderde wet- of regelgeving, maar wel stevig bestuurlijk commitment voor een ontkokerde, integrale lange termijn aanpak onder regie van gemeenten. Het gaat erom door te kunnen pakken. De uitvoerende professionals moeten hoe dan ook niet het gevoel hebben er alleen voor te staan.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

1 reactie

  1. Het enigste wat echt helpt is alles afpakken van wat ze hebben en vervolgens het land uitsturen en grensbewaking herinvoeren. Wellicht heeft Nederland dan ook minder last van de vele oost-europese dievenbendes die waarschijnlijk tot groot genoegen van een aantal politieke partijen flink huishouden.

    En waarom zeg ik dit de politiek? Wat moeten we van hun verwachten als ze zelf druk doende zijn met het spekken van frauderende bankiers, belastingschuwe multinationals en frauderende EU-landen?

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden