Kamer aan de slag met nieuwe Woningwet

0

De Tweede Kamer start voor de zomervakantie met de behandeling van de nieuwe Woningwet. Van het wetsvoorstel wordt een betere verhouding tussen gemeenten en corporaties verwacht.

In het wetsvoorstel is opgenomen dat woningbouwcorporaties

jaarlijks om de tafel moeten met de colleges van Burgemeester en Wethouders.

Ook zijn ze verplicht een overzicht te maken van hun werkzaamheden voor de komende

vijf jaar.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is best goed

te spreken over het voorstel, maar geeft ook twee aandachtspunten mee aan de

Kamerleden. Er moet een scheiding komen tussen werkzaamheden met en zonder

steun van de staat. Dat is het punt niet, maar de VNG hoopt wel dat corporaties ook

zonder staatssteun actief zullen zijn.

Maatschappelijk vastgoed
Een ander punt van kritiek is het voorstel dat

maatschappelijk vastgoed alleen kan worden gebouwd als dit in de buurt is van

andere panden van de corporatie en dat gebouw een buurtfunctie heeft. “Dit

vinden wij een te grote beperking”, schrijft de vereniging op haar website.

Ook voorzitter Marc Calon van Aedes is vrij optimistisch over de

wet. “De Woningwet gaat uit van een evenwichtige relatie met gemeenten”, vindt

Calon. “Dat is een goed uitgangpunt om concrete prestatieafspraken te maken over

het huisvestingsbeleid en de bijdrage van corporaties. De Woningwet bepaalt de

kaders, maar uiteindelijk moet het overal in de regio’s gebeuren, in overleg

met gemeenten en stakeholders.”

Het is nog niet bekend of de

wet ook plenair al voor de zomer wordt behandeld. Een Kamercommissie gaat

alvast aan de slag.

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden