De overheid verlaagt de leeftijd voor het algemene minimumloon in twee stappen. Op 1 juli 2019 gaat de leeftijd waarop werknemers recht hebben op het algemene minimumloon verder omlaag naar 21 jaar.

De jongvolwassenenafdeling bij de vakbond FNV spreekt over een historisch moment. Volgens FNV Young & United kan het jongeren soms wel 250 euro per maand extra opleveren.

Stijging
Ook het loon van 18- tot en met 21-jarigen gaat omhoog. Zo wil de overheid voorkomen dat werkgevers kiezen voor jongere, goedkopere arbeidskrachten. Bij de tweede stap in 2019 gaat het om stijging van het loon van 18- tot en met 20-jarigen.

Het wettelijk minimumloon voor werknemers van 22 jaar en ouder stijgt eveneens: van 1.551,60 naar 1.565,40 euro bruto per maand. Daardoor worden ook uitkeringen aangepast die gekoppeld zijn aan het minimumloon, zoals de Participatiewet, IOAW en IOAZ, AOW, Anw, Wajong, WW, WIA, WAO, ZW en TW.