Morbide Obesitas? De gemeente betaalt

0

Moet een gemeente een personal trainer aan een bijstandsgerechtigde vergoeden bij morbide obesitas?

De gemeente Hilversum oordeelde van niet toen verzoek tot bijzondere bijstand binnenkwam. Een personal trainer viel wat de gemeente betreft niet binnen de verplichtingen die de Participatiewet dicteert. Ook niet als de aanvrager aantoonbaar aan morbide obesitas lijdt en en het hem zelf echt niet lukt om af te vallen.

De redenering van Hilversum lijkt logisch, het staat immers zo duidelijk in de wet: er bestaat  geen recht op bijstand voor zover een beroep kan worden gedaan op een voorliggende voorziening die, gezien haar aard en doel, wordt geacht voor de belanghebbende toereikend en passend te zijn. Wat Hilversum betreft was de zaak rond: de aanvrager was bij het verkeerde loket en diende de declaratie bij zijn zorgverzekeraar in te dienen omdat de Zorgverzekeringswet (Zvw) als een passende en toereikende voorliggende voorziening wordt aangemerkt.

[([002_957_rb-image-2807126.jpeg])]

In 7 stappen naar een beoordeling van het recht op bijzondere bijstand Lees verder >>

Hoger Beroep

In eerste instantie kreeg de gemeente van de rechter gelijk, maar in hoger beroep wordt Hilversum alsnog teruggefloten. De aanvrager wordt in het gelijk gesteld en Hilversum moet een nieuwe beslissing nemen op het ingediende bezwaar en dus een betere reden geven waarom de aanvrager niet in aanmerking zou komen. Want de Centrale Raad van Beroep acht het aannemelijk gemaakt dat deze specifieke kosten niet vallen onder de Zvw en het Besluit zorgverzekering.

De gemeente moet nu dus de vraag beantwoorden of de kosten noodzakelijk zijn. Dat betekent dat zij de aanvrager de mogelijkheid moeten bieden om de noodzaak van de personal trainer en de daarmee gemoeide kosten te onderbouwen. Op basis daarvan kan er een uitspraak gedaan worden over de noodzaak. Als die er niet blijkt te zijn dan is een afwijzing van de aanvraag gegrond.

Maar als de kosten inderdaad noodzakelijk zijn en gevolg zijn van bijzondere omstandigheden dan zal de gemeente verder moeten kijken. Dan moet Hilversum onderzoeken of de kosten uit de aanwezige draagkracht (en/of drempelbedrag) kunnen worden voldaan. En dan kan het oordeel dus heel goed zijn dat de aanvrager recht heeft op zijn personal trainer ingevolge de Participatiewet. En zal de gemeente dus mee betalen aan het gevecht tegen morbide obesitas.

[([003_316_rb-image-2807127.jpeg])]

Wat betekent dit voor het werkproces in uw gemeente?

Xpert Sociale Zaken legt in met een helder schema uit hoe een gemeente het recht op bijzondere bijstand moet beoordelen. Lees verder >>

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden