Overheden willen eerlijke afspraken aannemen arbeidsgehandicapten

0

Gemeenten, provincies, onderwijs, waterschappen, politie en ministeries willen dezelfde regels voor het aannemen van mensen met een arbeidshandicap voor zowel de publieke sector als het bedrijfsleven. Ze vragen informateur Gerrit Zalm om de oorspronkelijke afspraken te herzien.

De overheden vinden het niet eerlijk dat zij een grotere opdracht hebben gekregen dan de marktsector. Zo moet de marktsector in tien jaar 100.000 banen creëren voor mensen die vanwege een handicap of aandoening niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen. En de overheid 25.000. Dat terwijl de marktsector vele malen groter is, zo meldt dagblad Trouw.

Spelregels
Het Verbond Sectorwerkgevers Overheid (VSO) die de coördinatie van het banenplan op zich neemt noemt de opdracht “onevenwichtig”.  In een brief aan informateur Gerrit Zalm vragen ze om andere spelregels. Het VSO wil zowel voor het bedrijfsleven als de overheid één doel, oftewel 125.000 banen voor hen samen.

In de marktsector werken acht keer zoveel mensen als in de publieke sector. Dan is het niet eerlijk dat zij niet acht, maar slechts vier keer zoveel mensen met een arbeidsbeperking hoeft aan te nemen als de overheid, schrijft VSO. Daarnaast heeft de overheid veel ondersteunend werk zoals catering en schoonmaak afgelopen jaren uitbesteed aan marktpartijen. Dat gaat bij uitstek om banen die heel geschikt zijn voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Deze banen tellen nu niet mee voor de overheid.

Meetellen
Ook maakt VSO er bezwaar tegen dat staatssecretaris Klijnsma heeft bepaald dat de overheden het doel al in 2024 behaald moeten hebben, terwijl de marktsector dat pas in 2026 hoeft. Verder voorziet VSO een mogelijk knelpunt in het feit dat een arbeidsbeperkte die zich positief ontwikkelt, op een gegeven ­moment buiten de telling kan vallen. Zo telt een arbeidsbeperkte werknemer die twee jaar lang zonder hulp of subsidie het minimumloon verdient, niet meer mee voor het banenplan. VSO wil graag dat alle arbeidsbeperkten die ooit binnen het banenplan bij een werkgever zijn gestart tot 2026 blijven meetellen.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden