‘Samenwerking maakt regie overbodig’

0

Kijk niet vanuit je organisatie naar het gewenste resultaat en laat de papieren werkelijkheid zo veel mogelijk links liggen. “Dat moet ook, dat bevoegdheden van politiemensen en boa’s naar elkaar toegroeien.”

Teamchef John Stultiens van de politie in Roermond is een man van de pragmatische aanpak. Zijn kijk op de zaak klinkt logisch, maar die logica ging meer dan eens verloren in protocollering en verkokering. Een gemeente die de regie pakt? “Dat ligt aan de burgemeester, maar als het handhavingswerk goed gedaan wordt, is dat niet nodig”, zegt Stultiens.

“Het werk verandert niet als je ergens een stukje over schrijft of ergens wat van vindt”, is de ervaring.

Verandert de Nationale Politie wel iets aan de verhoudingen tussen gemeenten, boa’s en politie? Stultiens, ook veelgevraagd spreker op congressen: “In de visie van die organisatie zit de nauwere samenwerking met partijen zoals wij dat doen. De politie moet de operationele regie gaan voeren, maar wat ons betreft niet als bovenliggende partij.”

Dat de werkwijze in Roermond nog ongebruikelijk is, bleek uit een landelijk pilot om de samenwerking rond winkeldiefstallen. “Dat is niet gelukt, maar we zijn er hier alsnog mee aan de slag gegaan.”

Hoe is de verhouding tussen de politie en boa’s dan in Roermond?
“Zowel de wijkagent als de wijkboa is een spin in het web”, is het antwoord. “Ze lossen simpelweg problemen op. Ieder heeft zijn eigen kennis en kunde. Verder is er geen verschil.”

Toch hebben ze andere bevoegdheden.
“Jawel, maar als je kijkt naar drang en dwang bij de handhaving van de Drank- en horecawet dan hebben ze dezelfde bevoegdheden. Dat moet ook, dat bevoegdheden van politiemensen en boa’s naar elkaar toegroeien.”

Waar ligt de grens?
“Bij geweld. Ergens in de geweldsspiraal neemt de politie het over. Uiteindelijk gaat het erom elkaar te vinden in het grijze gebied tussen leefbaarheid en veiligheid.”

Hoe doe je dat?
“Je moet hoe dan ook loskomen van het papier. Wat is het probleem en door welke samenwerking is dat het beste op te lossen, is de vraag. We werken dus contextgedreven; niet vanuit een systeem.”

Kan je een voorbeeld geven?
“Ja. Bij de bestrijding van woninginbraken hebben we een voormalig inbreker gevraagd om de inwoners van Roermond in een buurtcentrum tips te geven voor de beveiliging van hun huis. De politie en het stadstoezicht gingen samen van deur tot deur om een flyer over die avond door de bus te gooien. Als je van te voren gaat opschrijven wie wat moet gaan doen, dan ga je niet op deze eenvoudige manier aan de slag.”

Eigenlijk is het best eenvoudig.
“Nou, we maakten het veel te moeilijk vroeger. Dat was zonde van de tijd. Verder zie je dat de mensen die het werk moeten doen elkaar steeds beter vinden.”

Wat is nodig voor deze werkwijze?
“Je moet in ieder geval vertrouwen hebben in het vakmanschap van je mensen. Zonder al die protocollen en regels maak je mensen voor hun eigen werk verantwoordelijk, wat even wennen is. Als leidinggevende moet je daar energie in steken. Je moet er samen doorheen.”

Maar die zo veel besproken regie dan?
“Als werkgever kan je in ieder geval niet alles onder controle hebben. Zelf ben ik politieman in hart en nieren, maar als teamchef laat ik dat mooie uitvoerende werk los omdat het zo voor jongere collega’s interessant is. En daar geniet ik dan weer van. Verder is ons sterk gedaalde ziekteverzuim een teken dat het werkt.”

Hoe begin je?
“Klein. De eerste die meer verantwoordelijkheid wil, moet je ondersteunen en vertrouwen geven. Hij geeft dat weer door aan het team. Zo wordt de nieuwe cultuur steeds meer gedragen. Uiteindelijk doen we als groep veel door elkaar, en dat vinden we prachtig.”

Wat gaat lekker momenteel?
De manier van samenwerken zelf loopt goed. Inbraken, diefstal of hennepkwekerijen. Op dat soort gebieden gaan boa’s en politiemensen gelijk op met elkaar. We hebben plannen voor een ondermijningsproject rond mobiel banditisme, wat betekent dat we mensen die van buiten Nederland hiernaartoe komen om te stelen gaan hinderen. De bedoeling is natuurlijk om steeds meer voor elkaar te krijgen.”

Kan dat wel?
“Ja. De werkdruk is hoog, maar de basis qua samenwerking is op orde. Dat blijft. Nu is het zaak te moderniseren, onder meer als je kijkt naar de middelen, want we zijn nog te ouderwets.”

[([002_325_rb-image-1623832.jpeg])]

Dag van de Boa:

John Stultiens geeft nadere tekst en uitleg tijdens de 6de Dag van de Boa>>

Over Auteur

Avatar

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden