Rechter zet streep door blurring pilot VNG

0

Deze week heeft de rechtbank definitief een einde gemaakt aan de gedachte dat handhaving bij experimenten met blurring achterwege zou kunnen blijven, wanneer sprake is van overtreding van de Drank- en Horecawet. De VNG doet met enkele van haar leden een pilot blurring, waarin mengvormen van detailhandel en horeca worden onderzocht

De VNG is dit jaar op verzoek van een aantal gemeenten gestart met de pilot ‘reguleren mengvormen winkel/horeca’. In de pilot inventariseren gemeenten en ondernemers de mengvormen en wordt er onderzoek gedaan naar gewenste situaties. De pilot richt zich op ontwikkelingen die aansluiten bij de nieuwe manier van winkelen en uitgaan.

Hoewel staatsecretaris Van Rijn nog onlangs in een brief aan de VNG verzocht heeft de pilot mengvormen van winkel/horeca niet in de huidige vorm door te laten gaan, heeft de VNG dit advies genegeerd. Met vindt dat geen verantwoording hoeft te worden afgelegd aan de staatssecretaris voor het starten van een pilot.

Zwolle
Ook de gemeente Zwolle heeft in dat kader ruimte geboden aan ondernemers voor maximale experimenteerruimte in zowel landelijke als lokale regelgeving. De gemeente Zwolle loopt voorop in een landelijke trend, waarin bezoekers van winkels en horecagelegenheden op zoek gaan naar een zogenaamde totaalbeleving waarbij de grenzen vervagen tussen:  Logistiek, detailhandel en horeca, Gevestigde detailhandel en ambulante handel, Online en offline, en – Food Retail en non-food Retail.

Gemeente dient te handhaven
Deze week heeft de rechtbank definitief een einde gemaakt aan de gedachte dat handhaving bij experimenten met blurring achterwege zou kunnen blijven, wanneer sprake is van overtreding van de Drank- en Horecawet. De rechter heeft geoordeeld dat deelname aan de pilot geen excuus kan vormen voor een gemeente om niet op te treden. Daarbij laat de rechter wegen, dat de Drank- en Horecawet geen wettelijke bepaling kent, waarin de mogelijkheid in het leven wordt geroepen om te experimenteren met lokale dan wel landelijke regelgeving.

De voorzitter van de SlijtersUnie, Ron Andes, reageert verheugd: ‘De rechter heeft hiermee zonder voorbehoud een waarschuwing afgegeven aan gemeenten dat zij zich aan de wet dienen te houden. Alcohol leent zich niet voor experimenten.’

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden