Kort geding mag bij geschil aanbesteding

1

Het Europees Hof van Justitie heeft bepaald dat een kort geding mag worden aangespannen bij geschillen over aanbestedingen.

Zelfs als de voorzieningenrechter een fout oordeel velt, dat later door een rechter wordt gecorrigeerd. Ook als dit later tot later tot een schadeclaim leidt. Een snelle afhandeling van geschillen kan soms belangrijker zijn dan een goed oordeel, stelt het hof.

De uitspraak volgt op vragen van de rechtbank in Assen. Het betekent dat deze route om een geschil te beslechten niet in strijd is met het Europees recht. Aanbestedingsgeschillen worden in Nederland vaak een kort geding. Door de snelheid van die procedure zijn soms fouten gemaakt, maar dat is geen reden om niet te mogen kiezen voor deze rechtsgang.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

1 reactie