Onderzoek: ‘Vreemde in eigen land’

2

Autochtone bewoners van achterstandswijken zien de gemeente vaak als vijand. Zij voelen zich ‘verweesd’ tussen hun vele allochtone buurtbewoners.

Onderzoekers van het Verwey-Jonkerinstituut gingen op zoek

naar mensen die moeite hebben met de multiculturele samenleving. Die waren niet

moeilijk te vinden en wezen ook vaak naar de overheid als de veroorzaker van

hun problemen. Zij voelen zich in de steek gelaten.


Geluidsoverlast, verloedering, agressie. Dat komt vooral door ‘de buitenlanders’,

terwijl bestuurders liever de andere kant op kijken, blijkt uit de gesprekken

met autochtone bewoners.

FORUM

Inspraakavonden en buurtbudgetten zijn niet besteed aan de criticasters.

Van dit soort initiatieven zien ze te weinig terug in hun wijk. Het Instituut

voor Multiculturele Vraagstukken FORUM werkte samen aan het onderzoek. Ook dit

instituut vindt dat er te weinig aandacht is voor deze groep mensen.


Dat zij als populisten worden weggezet, of een hekel zouden hebben aan de

Islam, is meestal niet aan de orde, volgens FORUM. Het onderzoek wordt

vanmiddag gepresenteerd.

Over Auteur

Avatar

2 reacties

  1. Avatar

    Zie ook :
    http://www.pauldekrom.vvd.nl/nieuws_9861/30531/

    Endelijk, eindelijk eens een keer de aandacht naar de autochtonen EN allochtonen die zich dood- en doodongelukkig voelen in wijken die langzaam aan gedomineerd worden door de overheersende diverse culturen en die de oorspronkelijke nederlandse cultuur zien verdwijnen. Dank ook aan Paul de Krom van de VVD en het onderzoek van het Verweij Jonker instituut. Zij hebben het goed verwoord. Niets meer aan toe te voegen!

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden