Operatie Basisregistratie Personen wordt verder afgebouwd

0

De werkzaamheden om de operatie BRP ordentelijk te beëindigen en het programma operatie BRP af te bouwen zijn na bestuurlijk overleg met de VNG inmiddels vergevorderd. Naar verwachting is dit half oktober volledig afgerond, zo laat het ministerie van BZK in een brief aan de Tweede Kamer weten.

Het beëindigen van de operatie BRP heeft geen gevolgen voor de continuïteit van de basisregistratie personen, aangezien deze wordt gewaarborgd door de bestaande (centrale) GBA-V en door de gemeentelijke voorzieningen.

Komende maanden onderzoekt BZK samen met gemeenten en de andere gebruikers de onderhoudbaarheid en toekomstvastheid van GBA-V. Daarbij bekijkt ze  ook eventuele gevolgen voor wet- en regelgeving. Een externe onafhankelijke commissie begeleidt BZK hierbij.

Gemeentelijk initiatief
De minister van BZK schrijft dat hij heeft kennis genomen van het gemeentelijke initiatief om te onderzoeken of de gemeenten een Gemeentelijke Verenigde Registratie van persoonsgegevens (GVR) kunnen realiseren. De gemeenten zullen in dat kader ook nagaan of wat de operatie BRP heeft geproduceerd bruikbaar kan zijn voor een GVR, zonder dat dit een voortzetting van de operatie BRP is. Een voortzetting van de operatie BRP beoogt de VNG zeker niet. De gemeenten nemen de tijd tot het einde van dit jaar om dit onderzoek te doen. De gemeenten dragen zelf de kosten hiervoor.

De externe onafhankelijke commissie evalueert ook de afgelopen jaren. Daarbij bekijkt ze hoe er in 2013 is besloten over de doorstart en sindsdien de operatie BRP is aangestuurd. De commissie moet analyseren welke lessen daaruit te trekken zijn voor de toekomst. De commissie zal begin 2018 hierover rapporteren.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden