Zoektocht naar ‘juridische gevolgen’ burgerlijke staat

3

Gemeenten mogen de burgerlijke staat van inwoners niet wijzigen van ‘gescheiden’ naar ‘alleengaand’. De juridische gevolgen beletten dit volgens minister Dekker voor Rechtsbescherming. Maar hoe zit dit precies?

Het antwoord daarop kan Dekker niet binnen de gebruikelijke drie weken oplepelen, schrijft hij aan de Kamer, ‘aangezien nog niet alle benodigde informatie is ontvangen’. Hij streeft ernaar de vragen ‘zo spoedig mogelijk te beantwoorden’. D66-Kamerlid Vera Bergkamp vroeg de minister om een toelichting op zijn eerdere standpunt over mogelijke wijzigingen van de burgerlijke staat.

Juridische consequenties

Dekker hield vorig jaar de boot af voor zulke veranderingen. ‘De burgerlijke staten “ongehuwd” en “gescheiden” hebben verschillende juridische consequenties. Daarom is het van belang om onderscheid te (blijven) maken,’ onderstreepte de bewindsman. Anders zou onduidelijkheid kunnen ontstaan over rechten en plichten, bijvoorbeeld tot het betalen van partneralimentatie.

Burgerlijke staat na hertrouwen

Bergkamp legt zich niet neer bij die uitleg en diende begin deze maand de nieuwe vragen in. Daarin wijst ze erop dat mensen die hertrouwen weer als ‘gehuwd’ in de burgerlijke stand worden opgenomen, terwijl de juridische consequenties van hun eerdere huwelijk daarmee niet verdwijnen. Hieruit blijkt, stelt zij, dat het ‘onnodig’ is om de aanduiding te blijven hanteren, ook als iemand niet hertrouwt.

Weg met ‘ongehuwd’

Het Kamerlid dringt aan op afschaffing van het officiële stempel ‘gescheiden’ omdat dit een ‘negatieve associatie oproept bij mensen’. Gevolg zou zijn ‘dat het vragen naar burgerlijke staat door mensen als belastend kan worden ervaren’. Bovendien wil zij af van de aanduiding ‘ongehuwd’, omdat die term ‘het huwelijk als uitgangspunt neemt’. ‘Alleengaand’ zou een betere omschrijving zijn, ook omdat steeds minder mensen trouwen. Bovendien bestaan er alternatieve wettelijke verbintenissen, zoals het samenlevingscontract.

Over Auteur

Richard Sandee

Richard Sandee is coördinator van Gemeente.nu. Hij heeft ruim vijftien jaar ervaring als journalist op het gebied van openbaar bestuur. r.sandee@sdu.nl

3 reacties

  1. Avatar

    Laat dingen die al sinds eind 1800 glashelder zijn nu toch eens gewoon met rust. Wat een gedoe in dit land. Ongehuwd, gehuwd, gescheiden, weduwe, weduwnaar, vader, moeder, man, vrouw, overal ontstaat discussie over. Stop daar toch mee met al die verzonnen gevoeligheden. De tot nu toe gehanteerde duidelijke benamingen zijn toch niet aanstootgevend, beledigend of kwetsend? Ze benoemen gewoon de situatie zoals deze is. Al deze begrippen spreken voor zich en zijn glashelder. In de Basisregistratie personen is het begrip vader en moeder vervangen door het volstrekt cryptische begrip ouder 1 en ouder 2. Verwarring alom. Heeft een kind twee vaders prima, maar ga dan niet werken met de benaming ouder 1 en ouder 2. Nee het kind heeft een vader en moeder, of twee vaders, of twee moeders, laat die benamingen gewoon zoals ze zijn. Als je gaat scheiden ben je gescheiden van iemand. Nou en! Niets bijzonders toch? Waarom nu weer dat gaan vervangen door de onduidelijke benaming alleengaand? Vervangen we gehuwd dan ook voor samengaand? Mijn boodschap: stop met deze veranderingen die geen toegevoegde waarde hebben, voor veel onduidelijkheid zorgen en ook nog eens veel geld kosten om door te voeren.

  2. Avatar
    PSchennink op

    Altijd goed om kritisch te kijken of de dingen die we doen nog wel logisch zijn. Ik vraag me af welk probleem wordt opgelost? Moet alles waar men negatieve associaties mee kan hebben een andere naam krijgen? Is dan het probleem opgelost?

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden