Digitale middelen om inwoners te betrekken bij beleid

6

Hoe betrek je inwoners digitaal bij beleid en lokale democratie? Een factsheet van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) behandelt een aantal vraagstukken bij het gebruik van digitale participatiemiddelen.

De hierboven genoemde middelen zijn gericht op het versterken van de plaatselijke democratie.  De keuze is reuze; van site en sociale media tot online fora. Het factsheet Digitale democratie (pdf) is opgesteld naar aanleiding van een vooronderzoek van de VNG naar digitale participatie onder gemeenten. Het factsheet gaat in op een aantal vragen en afwegingen bij het gebruik van de middelen. We lichten er drie vraagstukken uit.

Belangrijke randvoorwaarden

Uit het vooronderzoek blijkt dat er twee belangrijke voorwaarden zijn bij de implementatie en het gebruik van digitale participatiemiddelen. De eerste is bestuurlijk draagvlak: door het bieden van inspraak kan besluitvorming tenslotte veranderen. Daarnaast is ambtelijk draagvlak belangrijk. Inspraak heeft invloed op beleidsprocessen binnen gemeentelijke domeinen. ‘Anderzijds valt een participatiemiddel vaak stil als de ambtelijke organisatie geen input aanlevert of geen meerwaarde ziet in opgehaalde ideeën,’ aldus de VNG. Gemeenten beleggen projecten vaak bij een specifieke afdeling om de borging en continuïteit op lange termijn te garanderen.

Burgers betrekken

Hoe je burgers precies betrekt bij een participatietraject blijft telkens opnieuw de vraag. Wat wel duidelijk is, is dat verwachtingsmanagement een belangrijke rol speelt. Verduidelijk het proces, maak de precieze invloed van inwoners duidelijk en geef terugkoppeling. Zo voelen participanten zich sneller gehoord en zullen ze in de toekomst eerder geneigd zijn om nog eens mee te doen. Verder is het advies om vooral te communiceren (in helder taalgebruik) om het middel onder aandacht te brengen én te houden. 

On- of offline participatie?

De VNG raadt in het factsheet een combinatie van online en offline participatiemiddelen aan. Zo kunnen namelijk verschillende doelgroepen worden bereikt. Online participatie neemt bijvoorbeeld minder tijd in beslag, offline bijeenkomsten kunnen mensen trekken die minder digitaal vaardig zijn. Toch is representativiteit niet per definitie gewaarborgd als je beide middelen combineert. Het devies: houd in het oog welke combinatie van middelen je nodig hebt om de representativiteit te vergoten. 

Over Auteur

Niobe Moen

6 reacties

    • Richard Sandee
      Richard Sandee op

      Ook de redactie heeft de factsheet momenteel niet; deze verschijnt op een later moment weer terug online, zo begrepen we van de VNG. Dan wordt ook de link weer in orde gemaakt.

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden