Als wij op een gegeven moment zeggen ‘ja jongens, wat jullie nu doen, leidt er toe dat wij de decentralisatie niet meer kunnen uitvoeren’, moet ik nog zien dat het kabinet een wetsontwerp in de Staatscourant zet waarvan gemeentes zouden zeggen dat ze die niet uit kunnen voeren.”