VNG: Financiële problemen door verplicht beschut werk

0

De verwachting is dat de financiële problemen van gemeenten op het terrein van Werk en Inkomen als gevolg van de verplichting om beschutte werkplekken in te richten, zullen verergeren en nog meer zichtbaar zullen worden.

Dit stelt de VNG als reactie op berichten van het Ministerie van SZW waarin zelfs werd gesproken van een ‘financieel voordeel’ voor gemeenten. In de toelichting op de regeling tot vaststelling aantallen beschut werk geeft het Ministerie van SZW aan dat gemeenten ‘gematst’ worden: de gelden die vanaf 2015 in de Integratie Uitkering Sociaal Domein aan gemeenten beschikbaar zijn gesteld, blijven beschikbaar voor gemeenten.

De middelen die beschikbaar zijn gesteld aan gemeenten in de Integratie Uitkering Sociaal Domein zijn vrij besteedbaar. In 2015 en 2016 was er geen sprake van een verplichting om beschutte werkplekken te organiseren en werd het totale budget gevoed met een fictief bedrag voor beschut werk.

Gemeenten gaven de afgelopen jaren consequent aan dat één van de redenen om geen of veel minder beschutte werkplekken in te richten, te maken had met de te lage budgetten die het Rijk ter beschikking stelt daarvoor. Ze hebben voor hun burgers naar alternatieven gezocht om hen in staat te stellen te participeren in de maatschappij.

“De middelen uit de Integratie Uitkering Sociaal Domein zijn dus ingezet voor andere instrumenten gericht op werk en participatie. Er is dus geen sprake van budget dat op de plank is blijven liggen en zeker geen sprake van een financieel voordeel”, aldus de VNG. En er wordt door de vereniging dus ook geen toekomstig voordeel verwacht, integendeel waar het ministerie van voordelen spreekt, heeft de VNG het over problemen.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden