Handreiking voor nieuwe regels digitale toegankelijkheid

0

Het jaar van de waarheid is aangebroken voor digitale toegankelijkheid. Vanaf 23 september moeten alle gemeentelijke websites aantoonbaar te gebruiken zijn voor mensen met een beperking. Een handreiking van het ministerie van Binnenlandse Zaken legt uit wat hiervoor nodig is.

De wettelijke verplichting die op gemeenten afkomt, geldt ook voor sites waarbij de lokale overheid als opdrachtgever of geldschieter betrokken is. De digitale overheidsinformatie en online diensten moeten na de zomer voor iedereen toegankelijk zijn, dus ook voor mensen met een functiebeperking. Deze eis geldt al langer, maar alleen voor nieuwe sites moet tot dusver een ‘toegankelijkheidsverklaring’ worden opgesteld. Deze verplichting wordt uitgebreid naar alle gemeentelijke sites, wat extra druk op de ketel zet.

Handreiking digitale toegankelijkheid

Logius, onderdeel van de rijksoverheid, stelt hiervoor een handreiking beschikbaar: Digitale toegankelijkheid in jouw organisatie: wie doet wat? Daarin wordt precies beschreven wat er nodig is om gemeentelijke informatie en diensten online toegankelijker te maken. Het document biedt overheidsorganisaties praktische handvatten om grip te krijgen op het onderwerp en te voldoen aan de wetgeving. De VNG maakte haar leden onlangs attent op de handreiking.

Verschillende rollen

Logius legt ook uit wat een en ander betekent voor de organisatie en wat de rollen zijn van verschillende afdelingen. Het webteam, de communicatieafdeling of de ICT-afdeling kan niet in haar eentje zorgen voor digitale toegankelijkheid, aldus Logius. Grip krijgen op digitale toegankelijkheid vergt daarom een organisatiebrede aanpak. ‘Van hoger management, juristen, inkopers en vormgevers tot HR-adviseurs, trainers, redacteuren en testers.’ In de handreiking worden hiervoor twaalf verschillende rollen uit de doeken gedaan, zodat duidelijk is wat deze medewerkers moeten weten en doen.

Actuele verklaring toegankelijkheid

Het document beschrijft de eisen voor een actuele toegankelijkheidsverklaring. Zo moet de verklaring zijn opgesteld volgens het officiële model. Er dient onder meer een toelichting op het onderzoek in te staan, evenals uitleg over het feedbackmechanisme waarmee gebruikers problemen kunnen melden. Een bestuurder of aangewezen medewerker moet de verklaring ondertekenen.

Overigens moet er ook een overzicht komen van de verschillende toegankelijkheidsverklaringen van de gemeente. Dat wil zeggen, over alle externe en interne sites, apps en de digitale documenten die worden aangeboden.

Ervaringsdeskundigen

Nog een advies uit de handreiking: werk samen met mensen met een beperking. Als ervaringsdeskundigen kunnen zij tenslotte beoordelen of en wanneer een website of app voldoet en dus toegankelijk en gebruiksvriendelijk is. 

Toolkit

Halverwege januari wordt volgens de VNG ook de ‘Toolkit Websites gemeenten toegankelijk 2020’ verwacht, uitgegeven door belangenorganisatie Ieder(in), bedoeld voor lokale belangenorganisaties én hun gemeenten. 

VIND Informatiemanagement | dé basis van uw informatiehuishouding

Met VIND Informatiemanagement beheert, distribueert en archiveert u documenten, dienstverlenende processen en interne processen van begin tot eind.

 

Nu Naar VIND Informatiemanagement

Over Auteur

Niobe Moen

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden