Fouten in beleid voor schaarse vergunningen

1

Schaarse vergunningen, waarvoor de belangstelling groter is dan de beschikbaarheid, mogen niet voor onbepaalde tijd worden afgegeven of automatisch worden verlengd. Veel gemeenten handelen nu nog in strijd hiermee, blijkt uit onderzoek.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten gaf masterstudent Tim de Graaff opdracht het bestaande juridisch kader op dit gebied te onderzoeken. Hij bekeek ook hoe gemeenten daaraan zelf invulling geven. ‘Het kader biedt namelijk veel ruimte voor gemeenten om in te vullen, maar ook om fouten te maken,’ schrijft de VNG.

De randvoorwaarden voor schaarse vergunningen, bijvoorbeeld voor de detailhandel, zijn onder invloed van Europese wetgeving en jurisprudentie de laatste jaren veranderd. In het kader van de mededinging zijn beschikkingen voor onbepaalde tijd of automatisch verlengen bijvoorbeeld taboe.

Reden tot zorg

‘Een groot deel van de onderzochte stelsels is in strijd met het verbod van het verlenen van vergunningen voor onbepaalde tijd. Te meer daar gemeenten aangeven hier nog geen oplossingen voor gevonden te hebben, is dit reden tot zorg,’ zo staat in een samenvatting van het onderzoek (pdf). ‘Een manier om hier iets aan te doen is om een ruime overgangsperiode te bieden bij vergunningen die voor onbepaalde tijd zijn verleend. Het hanteren van een uitsterfbeleid is een andere optie. Toch blijft dit grotendeels een onopgeloste kwestie.’

In kaart brengen

Sommige gemeenten zijn helemaal niet op de hoogte van het ‘leerstuk’ van schaarse vergunningen, laat staan dat ze weten hoe hiermee om te gaan. ‘Zij staan echter wel open voor het aanpassen van hun verouderde beleid.’ Als ze wél op de hoogte zijn, hebben lokale overheden vaak nog ‘geen goed idee’ waar de schaarste zich precies voordoet. ‘Het is aan gemeenten om dit in kaart te brengen en waar nodig het huidige beleid of de regelgeving te herzien.’

Om gemeenten hierbij te helpen, heeft de VNG tevens een nieuwe Handreiking schaarse vergunningen gepubliceerd.

Over Auteur

Richard Sandee

Richard Sandee is coördinator van Gemeente.nu. Hij heeft ruim vijftien jaar ervaring als journalist op het gebied van openbaar bestuur. r.sandee@sdu.nl

1 reactie

  1. Avatar

    Beste redactie,
    dank voor dit interessante bericht. Maar waarom heeft u een tag ‘Mededigingswet’ toegevoegd aan dit bericht? Ik zou eerder de tag ‘Dienstenwet’ of ‘Dienstenrichtlijn’ logisch vinden. De verplichting om beleid te voeren voor een transparante verdeling van schaarse vergunningen in het ondernemersdomein is immers niet op de Mededingswet gebaseerd maar op artikel 12 Dienstenrichtlijn en artikel 33 Dienstenwet?

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden