3 Adviezen voor ondernemersvriendelijke gemeenten

0

Hoe geef je als regionale beleidsmaker invulling aan de ambitieuze Europese doelen op het gebied van Smart, Sustainable & Inclusive Growth?

Ondernemerschapsondersteuning blijkt een krachtig beleidsinstrument om niet alleen economische, maar ook sociale en duurzame doelen te bereiken. Dit najaar presenteert de zogenoemde Policy Toolbox aanbevelingen voor ondernemersbeleid, geïllustreerd met goede voorbeelden uit het Europese programma INTERREG IVC. Dit artikel geeft alvast een beeld van de mogelijkheden.

Beleidsinstrumenten
De Europese 2020-strategie heeft een ambitieus doel in petto voor regionale beleidsmakers. Het is aan hen om economische groei in hun regio te stimuleren en tegelijkertijd te werken aan een duurzamere maatschappij, een socialere samenleving en sterkere regionale concurrentiekracht. Betaalbare en effectieve beleidsinstrumenten zijn hierbij cruciaal, aangezien de crisis zijn sporen heeft nagelaten in de publieke sector.

Het is aangetoond dat ondernemers een drijvende kracht zijn achter regionale economische groei en het creëren van banen. We zijn ons er bovendien steeds meer van bewust dat ondernemers een fundamentele bijdrage leveren aan het oplossen van allerlei maatschappelijke problemen. Onder Sociaal Ondernemerschap verstaat men bedrijven die op een commerciële manier problemen aanpakken zoals jonge mensen zonder uitzicht op werk, veroudering, leegstand van bedrijfspanden, milieuvervuiling, et cetera.

Het is niet meer dan logisch om ondernemers te ondersteunen bij hun slimme, duurzame en sociale bijdrage aan Europa’s herstel van de crisis.

INTERREG IVC
In het kader van het Europese programma INTERREG IVC hebben beleidsmakers uit heel Europa kennis uitgewisseld op het gebied van onder andere ondernemerschap als beleidsinstrument. Deze kennis is vastgelegd in de “entrepreneurship support policy toolbox”. De toolbox verschaft inzicht in het hoe en waarom van succesvolle ondernemerschaps-ondersteuning, onderbouwd met vernieuwende good practices uit Europa. De belangrijkste aanbevelingen zijn de volgende:

1. Losstaande initiatieven werken niet zonder strategie
Een regionale strategie voor ondernemers zorgt ervoor dat initiatieven en beslissingen daadwerkelijk bijdragen aan regionale doelen zoals economische groei, verduurzaming of het betrekken van minderheden in de samenleving. Het is bovendien de manier om de ondersteuningsinfrastructuur herkenbaar, consistent en goed toegankelijk te maken voor ondernemers. Een voorbeeld van een lange-termijn beleid in praktijk is de Munich Business Plan Competition, een wedstrijd voor startende ondernemers die al sinds 1997 jaarlijks terugkeert. Naast het winnen van een subsidie, krijgen ondernemers gedurende de wedstrijd intensieve coaching en worden zij in contact gebracht met investeerders.

2. De ene ondernemer is de andere niet
Een sociaal ondernemer met jonge, onervaren werknemers loopt tegen andere barrières aan dan een start-up die nieuwe technologie op de markt wil brengen. Daarom is het zinvol om diensten af te stemmen op de behoeften van verschillende groepen ondernemers. Verschillende publieke partijen in de regio zijn samen verantwoordelijk voor de ondersteuningsinfrastructuur. Een voorbeeld van succesvolle regionale samenwerking is de Web Portal for Entrepreneurs in de regio Granada (Spanje), waar ondernemers alle diensten van verschillende regionale spelers kunnen vinden.

3. Ondersteuning moet afgestemd zijn op het ontwikkelingsstadium van de onderneming
Bedrijven doorlopen vanaf hun ontstaan verschillende stadia. Vanaf het moment dat de interesse is gewekt en de voorbereiding is gemaakt, is er een start-upfase, gevolgd door eerste groei, duurzame groei en volwassenheid. De belemmeringen die ondernemers in deze verschillende stadia tegenkomen vragen om verschillende vormen van ondersteuning. Zo is op het gebied van financiering een starter geholpen met een starterssubsidie van beperkte omvang, terwijl een volwassener bedrijf meer geholpen is met een garantie om zijn aantrekkelijkheid voor investeerders te vergroten.

Ondernemerschap vraagt doorzettingsvermogen. Dat geldt ook voor de publieke ondernemersondersteuning, aangezien effecten soms pas op lange termijn zichtbaar zijn. Toch tonen succesvolle voorbeelden uit heel Europa het aan: door ondernemers te ondersteunen, versnel je regionale groei en verbetering.

Marloes Sikkema, Arjan de Bruin en Gosse Hiemstra werken bij adviesbureau Van der Meer & van Tilburg. Meer informatie over het Europese programma is hier te vinden >>

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden