Aanbevelingen voor doelmatiger waterbeheer

0

De VNG is blij dat het kabinet de doelmatigheid van het waterbeheer wil vergroten. Gemeenten en waterschappen moeten samen aan de slag

Het nieuwe kabinet wil dat nog maar twee overheden zich bezighouden met waterbeheer: gemeenten en waterschappen. In het regeerakkoord staat bijvoorbeeld dat waterschapsbesturen voortaan indirect worden gekozen door de gemeenteraden.

Aanbevelingen

Voorzitter Annemarie Jorritsma gaf op de jaarlijkse Waterschapsdag aanbevelingen voor doelmatiger waterbeheer.

  • Gemeenten en waterschap moeten een gezamenlijke visie maken op waterbeheer, vertaald in een gezamenlijk investeringsprogramma.
  • De gelijkwaardigheid van waterschappen en gemeenten moet worden bevorderd, de vergunningen tussen waterschappen en gemeenten zijn al geschrapt in de Waterwet.
  • In de ruimtelijke ordening moet het waterbelang zwaar meewegen, combinatie van functies (wonen, water, recreatie en natuur) zijn kansrijk.
  • Beslissingen over stedelijk waterbeheer moeten bij gemeenten liggen, dat is van belang voor de kwaliteit van het oppervlaktewater.

Kanttekening
Jorritsma plaatste ook een kanttekening bij het regeerakkoord. Het kabinet trekt geen extra geld uit voor het Infrastructuurfonds. Dat is een bedreiging voor de uitvoering van het Deltaprogramma. In dit programma staat een reeks maatregelen om dijken, onveilige situaties en het dreigende zoetwatertekort aan te pakken.

Jorritsma: “Voor de budgetten die daarvoor nodig zijn, moet steeds opnieuw een politieke afweging worden gemaakt. De robuuste financiering van waterveiligheid en de zoetwatervoorziening komt daardoor in het geding.”

Over Auteur

Avatar

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden