‘Aanjaagteam verwarde personen’ door VNG en kabinet

0

De ministers Ard van der Steur (VenJ) en Edith Schippers (VWS) en Jantine Kriens voorzitter van de VNG-directieraad hebben het ‘Aanjaagteam verwarde personen’ geïnstalleerd. Het team staat onder leiding van Liesbeth Spies, burgemeester van Alphen aan den Rijn.

Het vandaag geïnstalleerde aanjaagteam zal het plan van aanpak dat in juni werd gepresenteerd concreet uitwerken en monitort ook de voortgang. Doel is dat alle verwarde personen die in beeld komen een op hun specifieke behoefte afgestemde persoonlijke aanpak krijgen. Ook moeten alle belemmeringen op landelijk niveau in kaart zijn gebracht en waar mogelijk opgelost. Uit de brief van Minister Schippers (VWS) aan de Kamer “Op 30 juni 2015 heeft uw Kamer de hoofdlijn van het plan van aanpak ontvangen. Het plan van aanpak sluit aan bij het kabinetsbeleid om de focus te verleggen van het eind van het hulpverleningstraject, wanneer de situatie dusdanig is geëscaleerd dat gedwongen opsluiting nog de enige optie is, naar het voorkomen, behandelen in een vroeg stadium, samenwerking van alle partijen: hulpverleners in de buurt, zorgprofessionals, politie, strafrechtketen, eventueel werkgevers, woningcorporatie, familie, etc.. Om dat te bereiken is het nodig dat deze aanpak wordt vertaald in concrete afspraken op lokaal niveau.”

Deze afspraken moeten ertoe leiden dat verwarde personen zo snel mogelijk worden toegeleid naar de juiste plaats. Zo wordt verergering van hun problemen en onnodige traumatisering en stigmatisering voorkomen.

Sluitende aanpak

Het plan van aanpak en de inzet van het aanjaagteam moeten ertoe leiden dat in de zomer van 2016 een sluitende aanpak van zorg en ondersteuning van verwarde personen opgezet is. Hierbij zijn gemeenten vrij in de manier waarop ze dat invullen. Het team krijgt de opdracht om ervoor te zorgen dat:

  • gemeenten in de zomer van 2016 beschikken over een sluitende en duurzame aanpak van zorg en ondersteuning van verwarde personen waarbij de gemeenten vrij zijn in de manier waarop ze dat invullen en;
  • op systeemniveau alle belemmeringen in kaart zijn gebracht en zo mogelijk zijn opgelost.

Overige leden

Naast mevrouw Spies heeft het team de volgende Mevrouw mr. H.G.M. Rutgers: Plaatsvervangend Hoofdofficier van Justitie parket Midden Nederland, Openbaar Ministerie;De heer P.J. Aalbersberg: Politiechef Eenheid Amsterdam, Nationale Politie;De heer drs. E.C.J.E. Czyzewski: voorzitter Raad van Bestuur GGZ-instelling Antes;Mevrouw drs. H.T.M. Scholten, wethouder Jeugd, Welzijn en Zorg in Eindhoven;Mevrouw drs. A.J.M.H. Mateijsen: Senior manager Inkoop Noord-West Nederland Achmea;De heer L. van Leersum (vertegenwoordiger cliënten- en familieperspectief).

Het team wordt op haar beurt weer ondersteund ondersteund door een projectteam.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden