Bestuursakkoord laat op zich wachten

0

Sinds januari voert de VNG gesprekken met het rijk, het IPO en de UvW. De sfeer is goed, maar de harde noten moeten nog worden gekraakt

Vooral de gemeentefinanciën en de decentralisaties staan voor de VNG voorop. Gemeenten moeten zich verder kunnen ontwikkelen tot eerste overheid en taken en ambities (ook nieuwe) waar kunnen maken.

Stevige gesprekken
De VNG verwacht niet dat op zeer korte termijn een akkoord kan worden gesloten. Op een aantal gebieden moeten nog stevige gesprekken worden gevoerd.

Wat gemeenten betreft gaat het om de volgende hangpunten:

 • Financiën:
  Verschil van mening over de hoogte van het instapniveau in de normeringsystematiek, de BDU Verkeer in Vervoer in WGR+ en de korting op RUD’s.
 • Decentralisatie Jeugd en AWBZ:
  Grote onduidelijkheid over de doelgroepen waarvoor de gemeenten verantwoordelijk worden en over het toekomstige financieel arrangement.
  Ook de rol van de beroepsgroepen in het vaststellen van de kwaliteit van de zorg is een discussiepunt.
 • Eén regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt:
  Nog geen afspraken over de beleidsvrijheid van gemeenten en de financiën (zoals het verdeelmodel en het macrobudget WWB).
 • Bestuurlijke organisatie:
  De VNG wil dat de gemeenten een jaar de tijd krijgen om zelf aan te geven hoe zij taken die op een hoger schaalniveau moeten worden uitgevoerd, zullen vormgeven. De uitwerking hebben de gemeenten, in al hun diversiteit, dan zelf in de hand.

Vervolg
Woensdag 16 februari spreken de voorzitters van VNG, IPO en UvW met een afvaardiging van bewindslieden die onder leiding staat van de minister-president. De VNG hoopt in dat gesprek verder voortgang te kunnen boeken, waardoor een bestuursakkoord dichterbij komt.
We verwachten dat de totstandkoming en uitwerking van afspraken nog een aantal weken zal duren.

Over Auteur

Avatar

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden