BTW-regime voor sportaccomodaties wijzigt niet

0

Het btw-regime voor het ter beschikking stellen van sportaccommodaties door gemeenten wijzigt niet per 1 januari 2015. Dat heeft staatssecretaris Wiebes van Financiën in een brief aan de VNG laten weten.

Het ministerie van Financiën was van plan om in het Belastingplan 2015 per 1 januari 2015 een btw-vrijstelling in te voeren voor de terbeschikkingstelling van sportaccommodaties door gemeenten. Deze terbeschikkingstelling valt nu onder het lage btw-tarief, als sprake is van gelegenheid tot sportbeoefening.

Het ministerie was van oordeel dat een arrest van het Hof van Justitie van EU (Bridport and West Dorset Golf Club- arrest, 19 december 2013, C‑495/12) het kabinet dwingt om het btw-regime te wijzigen. De voorgenomen maatregel gaat gemeenten en de sport veel geld kosten. Daarom verzocht de VNG de staatssecretaris om de plannen in te trekken.

Peiling

De Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en de VNG peilden onder de G32-gemeenten de financiële gevolgen. Deze verkenning geeft na doorrekening een negatief effect te zien van circa € 200 miljoen op jaarbasis (gemiddeld), omdat gemeenten de btw op de investeringen in sportvoorzieningen niet meer kunnen aftrekken.

 

Mede door de ontstane commotie gaat het kabinet de voorgenomen wijziging niet per 1 januari 2015 invoeren. De komende maanden onderzoekt het ministerie de voorgenomen maatregel en informeert de Kamer voor het eind van dit jaar. Dit vervolgtraject blijkt ook uit de antwoorden op Kamervragen.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.