Concept wachtgeldregeling moet worden aangepast

1

De VNG, Wethoudersvereniging, IPO en Unie van Waterschappen maken zich zorgen over de gevolgen van het conceptwetsvoorstel tot wijziging van de APPA. Dat staat in een gezamenlijke brief aan de Eerste Kamer die het wetsvoorstel volgende week behandelt.

De organisaties hebben begrip voor de maatregel, maar zijn bang voor de gevolgen van de nieuwe maatregel voor huidige én toekomstige wethouders, gedeputeerden en leden van dagelijkse besturen van waterschappen. Zij achten deze in strijd met de beginselen van zorgvuldigheid en rechtszekerheid én niet in het algemeen belang van de kwaliteit in de (lokale) democratie.

Kwaliteit
De organisaties vrezen dat de verdergaande versoberingen van de rechtspositie voor politieke ambtsdragers ertoe bijdragen dat steeds minder gekwalificeerde kandidaten zich beschikbaar zullen stellen voor dergelijke functies. Dat is een ontwikkeling die de kwaliteit van de lokale democratie, die onder andere door bezuinigingen en decentralisaties al onder druk staat, niet ten goede komt.

Zorgvuldigheid
De zorgvuldigheid van dit wetsvoorstel is door de snelheid in totstandkoming en in de besluitvorming niet gewaarborgd. De Raad van State wees ook al op dit risico in haar spoedadvies.

Overgangsrecht niet gerespecteerd
Ondanks  een verzekering van demissionair minister Spies dat het overgangsrecht zou worden gerespecteerd, liet het ministerie van BZK op 23 augustus jl. weten dat  overgangsrecht van maart 2010 toch niet volledig geldt voor wethouders, die toen ouder dan 50 jaar en nu jonger dan 55 jaar zijn en voor wethouders die ouder dan 55 jaar zijn, maar minder dan 10 dienstjaren. De VNG, de Wethoudersvereniging, het IPO en de Unie van Waterschappen willen dat de Eerste Kamer aandringt op reparatie hiervan.

De brief >>

Over Auteur

1 reactie

  1. allemaal inleveren op

    Wat maakt wethouders zo bijzonder dat zij 6 jaar lang recht hebben op een ww-uitkering? Het is crisis. De zorg, de energie, de belasting, de benzine, het wordt allemaal duurder, want we moeten van het begrotingstekort af. MAAR we betalen wel 6 jaar lang aan wethouders die niet werken. De gewone hardwerkende belastingbetaler is weer eens de klos.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden