VNG roept op tot samenwerking bij digitalisering

1

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) roept haar leden op ‘actief deel te nemen aan het kennisnetwerk Smart Society’. De oproep is niet alleen gericht aan grote steden, benadrukt de koepel. ‘Want in iedere gemeente is de impact van digitalisering merkbaar.’

Het kennisnetwerk bouwt voort op vier principes voor smart cities die eerder zijn vastgesteld door Amsterdam en Eindhoven. ‘De VNG pakt de verantwoordelijkheid om gezamenlijk met gemeenten binnen het kennisnetwerk de spelregels verder uit te werken zodat deze in een algemene ledenvergadering kunnen worden vastgesteld,’ schrijft de vereniging.

Grijs gebied

De VNG vraagt gemeenten voorbeelden en vraagstukken aan te dragen. ‘Dit kan bijvoorbeeld een innovatief project zijn dat zich in een wettelijk en/of ethisch grijs gebied bevindt en u vraagt zich af wat voor rol de gemeente hierin moet nemen. Of u bent al een stap verder en heeft een concreet vraagstuk. Bijvoorbeeld: moet de (lokale) overheid inzicht en overzicht hebben van sensoren in de openbare ruimte? Zo ja, hoe kunnen we dit realiseren?’

Lokaal maatwerk

Het kennisnetwerk wordt door de VNG zelf omschreven als ‘zowel een online als offline “ecosysteem” en marktplaats voor gemeenten, bedrijven en wetenschap’. ‘U wordt gevraagd op ambtelijk niveau actief deel te nemen aan activiteiten van het kennisnetwerk.’ In het kader van de onderliggende Digitale agenda 2020 wordt gestreefd naar ‘één efficiënte overheid die massaal digitaal werkt en lokaal maatwerk levert’.

Over Auteur

Richard Sandee

Richard Sandee is coördinator van Gemeente.nu. Hij heeft ruim vijftien jaar ervaring als journalist op het gebied van openbaar bestuur. r.sandee@sdu.nl

1 reactie

  1. Avatar

    Helaas geen aandacht voor de grote kansen van digitalisering in het fysiek domein, omdat de VNG zich alleen lijkt te richten op front office en buitenwereld, niet op de parels die de gemeenten in eigen huis hebben. Door gegevensontsluiting, slimme standaardisatie en samenwerking zijn bij de inrichting en het beheer van de openbare ruimte grote winsten te behalen in kwaliteit van dienstverlening, effectiviteit en efficientie. Vanuit de huidige basisregistraties kan en zal komende jaren een kleine revolutie plaatsvinden, mede onder invloed van het Digitale Stelsel Omgevingswet.

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden