Focuspunten Wmo 2015 bekend

0

Het Transitiebureau Wmo heeft een zogenoemde focuslijst in de aanbieding. Het gaat om randvoorwaarden die in ieder geval geregeld moeten worden voor het begin van 2015.

De lijst kent vijf thema’s met randvoorwaarden:

  1. Beleid: het beleidsplan en de verordening voor de Wmo 2015 zijn voor 1 november 2014 door de gemeenteraad vastgesteld.
  2. Organisatie: van beleid tot uitvoering is de maatschappelijke ondersteuning voor 1 januari 2015 kwalitatief en kwantitatief ingebed in de gemeentelijke organisatie
  3. Communicatie: burgers en professionals worden na publicatie van de Wmo 2015 in het Staatsblad geïnformeerd over het beleid van – en de uitvoering door de gemeente van de Wmo 2015 en de gevolgen die dit voor hen heeft1.
  4. Inkoop: er is op 1 januari 2015 een passend en dekkend aanbod van maatschappelijke ondersteuning gerealiseerd. Ondersteuning is voor 1 oktober ingekocht.
  5. Toegang: gemeenten hebben voor 1 november 2014 een laagdrempelige, herkenbare toegang tot maatschappelijke ondersteuning georganiseerd en er is cliëntenondersteuning beschikbaar.

In de lijst zelf worden deze voorwaarden verder uitgewerkt, natuurlijk.

Volgsysteem

De voorbereidingen van gemeenten worden met een stappenplan gevolgd via het transitievolgsysteem. In dit systeem worden alle stappen uitgevraagd, ook stappen die aan het eind van dit jaar klaar moeten te zijn. “De transitie van de Wmo nadert een volgende cruciale fase”, schrijft staatssecretaris Martin van Rijn in een brief over de lijst.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.