Onderzoek vermeende misdragingen raadsgriffier

0

Gemeente Westland heeft opdracht gegeven tot een nader onderzoek naar raadsgriffier Nico Broekema. Hij is op 8 september geschorst wegens verdenking van een reeks misdragingen.

De gemeenteraad is deze week vertrouwelijk op de hoogte gebracht van de misdragingen die de raadsgriffier worden verweten. Zo wordt hij verdacht van plichtsverzuim en zou hij hebben gedreigd gegevens over een asbestbrand in Wateringen openbaar te maken.

Gemeente Westland wil momenteel geen nadere toelichting geven omdat het gaat om een ,,personele aangelegenheid”. Wel bevestigde zij de schorsing van de raadsgriffier.

Schorsing
Op de website van de raadsfractie van Westland Verstandig staan verschillende documenten die het stempel ,,strikt persoonlijk en vertrouwelijk” hebben gekregen. Daarin probeert de raadsman van de raadsgriffier de verwijten te ontkrachten. De raadsman heeft geëist het ,,ingestelde feitenonderzoek met onmiddellijke ingang te staken” en zijn cliënt ,,weer toe te laten in zijn functie”. Aan die eis zijn burgemeester Sjaak van der Tak en de gemeenteraad niet tegemoetgekomen.

De raadsgriffier probeert via de voorzieningenrechter in Den Haag zijn schorsing ongedaan te maken.

(bron: ANP)

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.