Raadsleden willen geen tussentijdse verkiezingen

0

Het merendeel van de gemeenteraadsleden wil niet dat nieuwe verkiezingen mogelijk worden bij lokale politieke crises, zoals de Tweede Kamer van plan is. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden roept het kabinet op om af te zien van de wetswijziging.

Dit najaar nam de Tweede Kamer een motie aan om tussentijdse gemeenteraadsverkiezingen mogelijk te maken. Volgens de ondertekenaars biedt dit uitkomst bij ernstig verstoorde verhoudingen in de gemeenteraad. Het kabinet komt in april met opties voor de uitvoering van de motie. De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden heeft in een enquête (pdf) onderzocht hoe gemeenteraadsleden hierover denken.

Instabieler

De uitkomst is dat 58 procent het oneens is met het voorstel, tegenover 38 procent die er wel heil in ziet. Het minste draagvlak is er onder raadsleden uit grote gemeenten. De meerderheid verwacht dat het gemeentebestuur instabieler wordt door tussentijdse verkiezingen, 16 procent denkt dat het bestuur er stabieler van wordt. Maar liefst 70 procent verwacht dat de gemeentepolitiek verandert als de bal terug bij de kiezer gelegd kan worden bij conflicten.

Politiek wapen

De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden is geen voorstander van het mogelijk maken van tussentijdse raadsverkiezingen. Voorzitter Bahreddine Belhaj: ‘De vraag is voor welk probleem het een oplossing is. Er is geen garantie dat er na tussentijdse verkiezingen een andere uitslag komt die een ander college mogelijk maakt. Bovendien zijn verkiezingen niet goedkoop, kost het de raadsleden veel tijd en middelen en blijft de gemeente een tijd onbestuurd.’

De vereniging is bang dat tussentijdse verkiezingen een politiek wapen worden om mee te dreigen. ‘Dat maakt het lokaal bestuur instabieler een daar zijn wij geen voorstander van, want dat is niet in het belang van de inwoners.’

Over Auteur

Laura Wennekes

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden