Griffiers: Burgemeester neemt geen leiding bij formatie

0

Griffiers denken niet dat burgemeesters de leiding nemen bij de formaties na de gemeenteraadsverkiezing in 2014. Vier jaar gelden was dat nog anders, blijkt uit onderzoek.

“Geen enkele respondent verwacht dit”, staat in de enquête Griffier en gemeenteraadsverkiezing 2014 (zie bijlage). Wel verwachten griffiers dat burgemeesters worden geïnformeerd over de formatie. Vele ondervraagde griffiers denken dat burgemeesters een adviserende rol krijgen tijdens de formatie van colleges, hoewel 20 procent van de ondervraagden het idee heeft dat burgemeesters helemaal geen rol gaan spelen bij de formaties.

Bij het inwerken van nieuwe gemeenteraadsleden zal vaker dan voorheen worden opgetrokken met buurgemeenten, is de verwachting. Zeker omdat er veel nieuwe taken voor de deur staan waarvoor zal worden samengewerkt. Verder zien griffiers zichzelf als de spin in het web als het gaat om de activiteiten rond de verkiezingen.

Rol raadsgriffier
Welke rol vervult de griffier voor en na de verkiezing voor de gemeenteraad? Op die vraag gaven 119 griffiers het antwoord. “Net zoals in 2009 heeft ca één op de drie respondenten gestimuleerd dat inwoners zich kandidaat stellen voor de raad, terwijl 55 procent dat niet tot zijn of haar taak rekent of daarvoor geen ruimte heeft gekregen”, staat in het onderzoek.

“Opmerkelijk is dat vier jaar geleden met name weinig belangstelling was bij de griffiers van grotere gemeenten actief activiteiten te ontplooien om kandidaat-raadsleden te werven (slechts 11 procent tegenover 39 procent van de griffiers van kleinere gemeenten), terwijl nu in 32 procent van de grotere gemeenten wel dergelijke initiatieven door de griffie zijn ontplooid (tegenover 34 procent in kleinere gemeenten).” Wie geen initiatieven neemt, noemt tijdgebrek als reden.

Opkomst gemeenteraadsverkiezing
“Er is een lichte stijging te signaleren in de betrokkenheid van de griffie bij opkomstbevorderende activiteiten (70 procent van de respondenten ten opzichte van 64 procent van de respondenten vier jaar geleden). Ook is er een stijging van het aantal opkomstbevorderende instrumenten dat de gemeente inzet.”

Meestal wordt gekozen voor publicaties in huis-aan-huisbladen. “De organisatie van verkiezingsdebatten groeit sterk, er worden daarentegen minder verkiezingsmarkten georganiseerd en de aanschaf van een stemhulp (in de vorm van een stemwijzer, kieskompas of de stem van) daalt eveneens. Als reden voor dit laatste worden de kosten genoemd, soms ook in relatie met de tijdsinspanning die dit de vorige periode heeft gevergd met een relatief beperkt zichtbaar resultaat.”

Een grote meerderheid van de ondervraagden denkt dat er sprake zal zijn van een overdrachtsdocument. Vier jaar geleden had 20 procent van de griffiers het idee dat een externe informateur zal worden ingeschakeld; dit jaar gaat het om 31 procent van de respondenten.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden