Hardenberg trekt lokale ondernemers voor

3

Onrechtmatig, oordeelt de Rekenkamercommissie. Hardenberg gunt dat alle opdrachten onder de grens voor Europese aanbestedingen worden gegund aan lokale bedrijven.

Jaarlijks koopt de gemeente Hardenberg voor ongeveer 83 miljoen euro aan diensten en producten in. Van dat bedrag wordt ongeveer 17 procent, 15 miljoen euro, ingekocht bij lokale leveranciers. Dat is een opvallend hoog percentage, oordeelt de rekenkamercommissie, zelfs onrechtmatig.

“Uit het onderzoek blijkt dat in Hardenberg in de praktijk eigenlijk altijd enkelvoudig of meervoudig onderhands wordt aanbesteed, tenzij de drempel voor Europees Aanbesteden wordt overschreden”, concludeert de commissie. “Hoewel het eigen beleid voorschrijft dat er ook nationaal wordt aanbesteed, worden deze voorschriften niet nageleefd, wat op zichzelf onrechtmatig is.” 

Financieel risico

Hiermee loopt Hardenberg een financieel risico, omdat in vergelijkbare zaken ondernemers die een zaak aanspanden van de rechter gelijk kregen. Het gebrek aan openbaarheid kan dan een dure grap worden.

De belangrijkste doelstelling worden gehaald, is een andere conclusie in het rapport. Van schendingen van de integriteit is geen sprake. Toch is er nog meer kritiek. “Het inkoopbeleid is verouderd en op onderdelen onjuist en onvolledig. De bestuurlijke betrokkenheid is onvoldoende. Zo zijn de nota’s en notities van recentere datum nooit bekrachtigd door het college van Burgemeester en Wethouders.

Of Hardenberg duurzaam of sociaal inkoopt, is niet te zeggen. Meetbare doelen en streefwaarden ontbreken. Ook worden er bovengemiddeld veel externen ingehuurd voor de inkopen. 

Reactie gemeente

Veel verandering is niet te verwachten binnenkort. “Wij zien het belang van concurrentie, maar zien – in deze economische zware tijden – ook de noodzaak ons eigen bedrijfsleven waar mogelijk in te schakelen”, reageert de gemeente. “In dit verband zijn wij er niet zo voor de normbedragen in ons aanbestedingsbeleid te verlagen; in ieder geval niet op dit moment.”

Dossier inkoop en aanbesteden:

Hier wordt alles verzameld over dit onderwerp >>

Over Auteur

Avatar

3 reacties

 1. Avatar
  Gert Rebergen op

  Een mooi voorbeeld dat de boekhouders nooit het laatste woord moeten krijgen. Want dan maken we van NL in sociaal en sociaal-economisch opzicht een onbehaaglijk landje.
  Vr. groet, Gert Rebergen (www.izare.nl)

 2. Avatar
  M.G. Dekker op

  Ook in Hardenberg weet men welke regels er gelden in het aanbestedingsrecht. Net als in elke andere gemeente heeft men ook daar te maken met tegengestelde belangen en dus tegengestelde beleidsdoelen. Die belangen en doelen worden vervolgens verpakt in regels, die elkaar dus kunnen tegenspreken. In het aanbestedingsrecht is, ook als opdrachten vallen beneden de Europese aanbestedingsnorm, sprake van de eis van transparantie en eerlijke mededelinging. Het is niet zinvol een openbare aanbesteding te houden voor een klus van betrekklijk geringe omvang als in de eigen gemeente/regio voldoende concurrentiekracht aanwezig is. Je komt daarmee tegemoet aan de sociaal economische doelstelling in de regio, maar ook aan de eis om milieudoelstellingen te halen. Het is toch niet slim om schildersbedrijf “De Natte Kwast”uit Volendam of “De Gouden Penseel” uit Sint Jacobiparochie een klus in Hardenberg te laten doen. Ik zou zeggen: Hanteer de gouden stelregel in het overheidshandelen: “Niet te rechtlijnig en niet te Goddeloos”

 3. Avatar

  Hoewel het lovenswaardig lijkt, zijn lokale ondernemers vooral gebaat bij het krijgen van een eerlijke kans op opdrachten van de gemeente. Het komt waarschijnlijk meer voor dat gemeenten de lokale ondernemers geen kans bieden, sterker nog, niet eens weten wat de lokale ondernemers te bieden hebben. De rekenkamer zou beter eens kunnen uitzoeken in hoeveel gevallen lokale ondernemers juist geen kans krijgen…

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden