Miljoenentekort grote steden door rekenregels bijstand

0

Grote steden komen volgend jaar door een nieuwe verdeelsleutel van het rijk miljoenen tekort voor hun bijstandsuitkeringen.

Uit een artikel in de Volkskrant vandaag blijkt dat Amsterdam 25 miljoen (4,6 procent) van het budget inlevert, Groningen 16 miljoen (11 procent) en Utrecht 5 miljoen (4,4 procent).

De gemeenten konden tot 2014 de uitgaven aan de bijstand ongelimiteerd terugkrijgen van de rijksoverheid, tegenwoordig krijgen ze hun geld -Via een ingewikkelde rekenmethode- voor een belangrijk deel op basis van hoe de gemeente er in sociaal en economisch opzicht voorstaat. Opleiding en leeftijd van de bevolking tellen mee, maar ook het aantal arbeidsgehandicapten en het aantal sociale woningen. Andere gemeenten als Arnhem, Venlo en Tilburg houden juist meer geld over.

Critici menen dat de methode niet goed is uitgewerkt

Lees ook>> Bijstandsbudgetten 2016 bekend

Ongelimiteerd terugvragen was al niet het geval

Divosa, de vereniging van managers van sociale diensten, plaatst een kanttekening bij het “ongelimiteerd terugkrijgen van bijstandsuitgaven door gemeenten”. Bij monde van Jos Stuart laten de vereniging weten: “De uitgaven van alle gemeenten samen waren en zijn gemaximeerd tot het macrobudget dat het kabinet op Prinsjesdag voor het jaar erop vaststelt. Gedurende het kalenderjaar corrigeert het ministerie dat budget als de economie daar aanleiding toe geeft. Zowel onder het oude als onder het nieuwe model kunnen gemeenten die buiten hun schuld om te kampen hebben met een groot tekort, een tegemoetkoming in de tekorten vragen bij het rijk. Een deel van het macrobudget wordt hiervoor op voorhand gereserveerd. Als het totaal van de tegemoetkomingen hoger uitvalt dan het gereserveerde bedrag vindt er een herverdeling plaats van het macrobudget. Met andere woorden: de toegekende tegemoetkomingen gaan dan ten laste van het budget dat individuele gemeenten eerder kregen.

Het nieuwe SCP-model is in 2015 voor het eerst toegepast en leidde direct tot de nodige vragen en bezwaren. Bovendien bleken er fouten in te zitten. SZW heeft het model toen op een aantal punten aangepast en toegepast op de verdeling van het budget voor 2016.”

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden