Onduidelijkheid rond coördinatie windenergie

2

Het blijft onduidelijk hoe de regio invloed kan uitoefenen op de plaatsing van windmolens. Het overleg in de Tweede Kamer ging niet door. Drentse gedeputeerden zijn teleurgesteld.

Er is een verwarrende situatie ontstaan voor betrokken partijen, vanwege windenergieplannen van initiatiefnemers, het gebiedsplan van provincie en gemeenten en een Rijkscoördinatieregeling rond het plaatsen van molenparken. Het Drents bestuur geeft aan dat deze situatie onwenselijk is. De provincie is dé overheid voor ruimtelijke ontwikkeling en de ontwikkeling van windenergieparken is daar onderdeel van.

Op dit moment is de Rijkscoördinatieregeling (RCR) van toepassing voor parken groter dan honderd megawatt (MW). De provincie en vier betrokken gemeenten werken momenteel aan een Drentse gebiedsvisie wind, die bijna is afgerond. Dit zou een belangrijk toetsingskader moeten zijn voor grootschalige initiatieven.

De provincies willen graag de verantwoordelijkheid nemen om inpassing van windmolens planologisch te regelen. De provincies hebben deze voorkeur vorige week aan de Tweede Kamer voorgelegd. Dit is volgens de provincies nodig om in 2020 zesduizend MW aan windenergie op te wekken, wat overeenkomt met de nationale doelstelling voor windenergie op land.

De provincies menen dat de Rijkscoördinatieregeling verstorend werkt op de aanpak van de gemeenten en provincies om windenergie een plek in hun gebied te geven. Een goed proces zou moeten leiden tot meer acceptatie en een betere ruimtelijke kwaliteit.

Over Auteur

Avatar

2 reacties

 1. Avatar
  Ton Hirdes op

  Verschillende provincies hekelen de Rijksco?rdinatieregeling (RCR) voor grootschalige windenergie. Dat heeft alles te maken met de machtsstrijd waarin ze zitten met het Rijk over de vraag wie er over de ruimte in Nederland gaat.
  De RCR legt de regie voor grote windparken bij het Rijk. De regeling werkt goed; het Rijk weegt gedegen de verschillende belangen af, ook ruimtelijk. Dat zal ook in Drenthe gebeuren; op dit moment loopt bijvoorbeeld een MER-procedure die moet aangeven wat wel en niet mogelijk is in het gebied.
  De RCR is onmisbaar voor het halen van de Rijksdoelstelling voor duurzame energie. Maar wat nodig is, is een goede ruimtelijke visie eronder – en het vervelende is dat de discussie daarover vast is komen te zitten door de provincies zelf.

  Voor deze structuurvisie blijven de Provincies in gebreke met het aanwijzen van voldoende gebied voor windenergie. Deze impasse komt mede omdat ze er onderling niet uit zijn: geen provincie wil mogelijk extra gebied aanwijzen, als een andere provincie niet als eerste beweegt. Drenthe is daarop geen uitzondering.
  De oplossing is dus niet het beperken van een goed lopende RCR-regeling, maar een open discussie vanuit de provincies over ruimte voor wind. De windsector, verenigd in de Nederlandse Wind Energie Associatie, pleit voor een duidelijke regie vanuit het Rijk, zolang de Provincies het gesprek tussen de overheden belemmeren.

 2. Avatar
  Henk Daalder Windparken Wiki op

  De provincies weten best hoe ze om moeten gaan met de rijkcoordinatie regeling. Het is juist glashelder
  Kijk verder vooruit dan 2020
  Kom eindelijk ook op voor je eigen burgers
  En ontwerp ZELF mooie windparken, samen met je burgers.
  Richt je op een energieneutrale regio, met windmolens.
  Benut de ruimte die er is, dat doen de boeren en commerci?le wind cowboys ook.

  En kijk he ver je komt als je eigen burgers kunnen investeren, voor hun eigen goedkope energie, en een vaste prijs voor de komende 20 jaar. Geen 21 tot 55 cent per kWh, de komende 20 jaar, maar 2 tot 7 cent, 20 jaar vast.
  Waarom ontzeggen provincies hun eigen burgers dit voordeel?

  De lokale overheid mag denken dat zij de unieke verantwoordelijkheid heeft voor RO.
  Maar dan moet ze die verantwoordelijkheid wel pakken.
  Dat deden ze niet.
  5 van de 400 gemeentes namen wel hun verantwoordelijkheid, Wieringermeer, Amsterdam Noord, Haarlemmermeer, NOP en Dronten, evt Zeewolde.

  Provincies hebben vooral op een domme manier de hakken in het zand gezet, en de andere kant op gekeken.

  De beste lokale aanpak voor de Rijkscoordinatie regeling is zelf een concurrerend windpark ontwerpen, en dan voor en door je eigen burgers.
  Ondernemers die graag willen kunnen daar aan meedoen.

  Het is niet ingewikkeld, als je een duurzame visie hebt.
  Maar welke politicus heeft dat?
  http://www.duurzamebrabanders.nl/Robin_Hood_voor_het_Landschap

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden