Thissen: Richt je op regie

1

KING staat in het oog van de storm als het gaat om een groot aantal ontwikkelingen en vernieuwingen bij gemeenten. De man die ze daar plaatst is directeur Tof Thissen, een vraaggesprek.

Er is halverwege 2012 voor gekozen om KING al coöperatie onder te brengen binnen de VNG. Verandert daardoor in de praktijk iets aan de werkwijze van KING?

“Het is allereerst natuurlijk vooral een formele zaak. Maar ik ben er wel ongelofelijk blij mee. De algemene ledenvergadering van de VNG is nu ook het hoogste orgaan dat over KING gaat. Dat betekent uiteindelijk dat bij goedkeuring er meer draagvlak is voor wat wij doen. En dat is alleen maar positief. Het betekent ook zeker niet dat wij nu rustig achterover gaan leunen. Wij zullen dagelijks laten zien wat wij allemaal doen en gaan doen. Zo zien gemeenten waar ze voor betalen en wat ze daarvoor terug krijgen. Wij moeten en zullen ze blijven overtuigen.”

Regie is een veel gehoord woord vanuit KING, waarom?

“De realiteit is dat gemeenten te maken hebben met de problematiek van alles moeten doen met minder geld. Dat betekent ook dat ze zich slimmer moet organiseren. Daarvoor is belangrijk dat gemeenten realiseren dat ze niet altijd ook de uitvoerder moeten zijn. Ze moeten zich veel meer richten op regie en op goed opdrachtgeverschap. Gemeenten zijn bij uitstek geschikt om netwerken te sturen en richting te geven. Het gaat er om dat taken en verantwoordelijkheden meer gedeeld worden. Laat professionals het verder invullen. De gemeente moet snappen wat er nodig is voor zijn burgers en vervolgens het scenario schetsen. Dat scenario wordt net als in de film door anderen gespeeld, maar wel onder jou regie. Dat vraagt van de gemeentelijke organisatie meer empathisch vermogen en betekent een emancipatie van de uitvoering. Dat betekent overigens zeker niet dat je de baas gaat spelen. “

Dat klinkt als een proces dat jaren gaat duren

“Nee, natuurlijk is dit niet iets wat je zomaar op korte termijn invoert en geregeld wordt. Dit vraagt veel verandering van de organisatie en de medewerkers en dat zal zijn tijd in beslag nemen. Maar je moet het wel nu inzetten, simpelweg omdat je anders de nieuwe realiteit en alle nieuwe taken die op je af komen niet het hoofd gaat kunnen bieden. De noodzaak is overduidelijk en daarom moet je nu investeren in deze urgentie.”

Iets wat gemeenten niet alleen kunnen, of ?

“Als gemeente moet je laten zien waar je kracht ligt. En ik blijf het herhalen: de identiteit zit aan de voorkant. Niet in de backoffice en in allerlei ict-oplossingen. Die moet je samen juist zo generiek mogelijk maken. Zorg dat het werkt en zorg dat alle gemeenten er gebruik van kunnen maken. Zorg voor gestandaardiseerde oplossingen. Dat nog niet alle gemeenten er zo over denken is natuurlijk hun goed recht, maar KING zal dit wel blijven uitdragen en er keihard aan werken dat die standaarden er komen. Om uiteindelijk alle gemeenten te overtuigen van deze aanpak. Dat doen we overigens niet alleen, maar samen met een groot aantal voorhoede gemeenten en organisaties als Dimpact en GovUnited.”

En wat zijn de uitdagingen voor KING?

“Naast de grote programma’s die nu lopen, zoals het NUP, zullen we nieuwe programma’s blijven ontwikkelen. We zullen constant naar verbindingen blijven zoeken. Daarbij gaat het niet om die verbinding op zich maar altijd om de praktijk er achter. KING  wil ook komend jaar werkbare oplossingen voor en met gemeenten blijven ontwikkelen, dat spaart ons allemaal uiteindelijk namelijk een hele hoop gedoe.”

Over Auteur

1 reactie

  1. Zeker bij nieuwe taakstellingen is naar mijn overtuiging het kiezen voor en het hanteren van een regievorm bij uitvoeringstaken geen proces dat jaren in beslag zal nemen. Lagere overheden zouden er goed aan doen om op de kortst mogelijke termijn de de vorming van marktpartijen te stimuleren die uitvoeringstaken onder concurrentiebedingen en onder regie van de overheden op zich kunnen nemen. De decentralisatiegolf die op de gemeenten afkomt geeft hiervoor tal van aanknopingspunten. Voor meer informatie: even googlen op ‘Verantwoord ondernemen in publiek-private samenwerking’

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden