Vier bezwaren tegen extra Wmo-regels

0

De tweede maand van 2015 is juist begonnen en het Rijk wil gemeenten alweer extra controleren als het gaat om de kwaliteit van de Wet maatschappelijke ondersteuning. “Deze AMvB is praktisch onuitvoerbaar.”

“Gemeenten zijn nog maar net begonnen met het uitvoeren van de Wmo 2015, maar staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid komt nu al met extra regels ter waarborging van een goede verhouding tussen de prijs van voorzieningen en kwaliteitseisen”, laat de VNG middels haar website weten. “De VNG ziet hier geen enkele reden toe.”

Met een Algemene Maatregel van Bestuur, op grond van artikel 2.6.6 wil Van Rijn cum suis met extra regels  voor de prijs en kwaliteit komen. Dat mag, maar volgens de Memorie van Toelichting alleen “als gemeenten er onvoldoende in slagen deze materie op eigen kracht afdoende te regelen”.

Dit is volgens de VNG niet aan de orde. De vereniging heeft vier bezwaren bij de extra regels:

  1. Prijzen worden niet alleen door loonkosten bepaald
  2. Tijdstip en formulering van de AMvB zijn ongelukkig gekozen
  3. De AMvB dekt financiële risico’s niet af
  4. De AMvB is praktisch onuitvoerbaar.

Doe het niet, vraagt de VNG aan Van Rijn. “Maak het gemeenten mogelijk om zelf vorm te geven aan de Wmo 2015.”

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.