VNG: 13 aanpassingen nodig voor decentralisaties

0

De VNG eist van het kabinet dat het sociaal akkoord en zorgakkoord worden gewijzigd. Zo niet, dan wordt het uitvoeren van nieuwe taken door gemeenten geen succes.

Tijdens het vandaag en morgen gehouden jaarcongres van de vereniging hoopt ze de leden achter het pakket met wijzigingen te krijgen. De bedoeling is het kabinet onder druk te zetten deze wensen te accepteren, met het argument dat het straks de lokale overheid is die het werk moeten uitvoeren. De belangrijkste eis is gemeenten de ruimte te geven dit naar eigen inzicht te doen.

Het Sociaal Akkoord vraagt om negen wijzigingen:
1) Eén regeling voor de onderkant arbeidsmarkt, dus geen aparte regelingen en regimes voor arbeidsgehandicapten
2) Geen landelijke indicatiestelling, gemeenten organiseren dat zelf, dan wel in regionaal verband
3) De arbeidsmarktregio bepaalt zelf de wijze van organisatie en samenwerken binnen de regio
4) Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de organisatie van de participatie van de onderkant van de arbeidsmarkt
5) Het Rijk ervoor zorgt dat werkgevers voldoende werkplekken organiseren voor de onderkant arbeidsmarkt
6) Het Rijk zorgt voor een toereikend macrobudget en zorgt ervoor dat gemeenten daarover tijdig worden geïnformeerd
7) Er komt geen afzonderlijke cao voor de onderkant van de arbeidsmarkt
8) Voor beschut werk is de beloning maximaal 100 procent van het wettelijk minimumloon
9) De financiering van de pensioenen van de SW-sector wordt duurzaam opgelost.

Het Zorgakkoord vraagt om de volgende aanpassingen:
10) Geen korting van 89 miljoen euro op het gemeentefonds ten behoeve van de huishoudelijke hulp
11) Wettelijke instrumenten en beleidsvrijheid om te zorgen dat de maatschappelijke ondersteuning terecht komt bij mensen die het niet zelf kunnen regelen en/of het niet zelf kunnen betalen
12) Geen schotten in de budgetten (Huishoudelijke Hulp, Jeugd GGZ)
13) Proportionele inspectietaken.

Gemeenten verschillen van elkaar, natuurlijk. Ook demografisch. Als een gemeente bijvoorbeeld veel oudere of jongere inwoners heeft, zal dat consequenties hebben voor het beleid. En voor de inzet van het budget. De VNG probeert het kabinet hiervan te overtuigen.

Het pakket wordt morgen als resolutie voorgelegd aan de leden van de vereniging.

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden