VNG juicht vergunningenplan Donner toe

1

De VNG is voor het bouwvergunningenplan van minister Piet Hein Donner van Binnenlandse Zaken, maar alleen met een duidelijke verdeling van de verantwoordelijkheden.

Opdrachtgevers kunnen bouwplannen binnenkort ook laten toetsen door een gecertificeerde private partij als een bouwbureau of architect. Dat wil minister Donner. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is hiervoor, wel met een duidelijke verdeling van de verantwoordelijkheden.

De gemeente hoeft na de bouwplantoetsing alleen nog te controleren of het plan past binnen de eisen voor welstand en voldoet aan het bestemmingsplan. Dat versnelt het proces. De VNG vindt dan ook dat gemeenten niet aansprakelijk kunnen zijn voor mogelijke fouten in de bouwplantoetsing.

Gevel
Gemeentes krijgen van Donner meer mogelijkheden om eigenaren van gebouwen hun gevel te laten opknappen als deze onveilig is. Straks kan de gemeente ingrijpen als ze sterke aanwijzingen heeft dat een gevel gevaarlijk is. Dan moet de eigenaar aantonen dat een gevel niet onveilig is. De VNG is over de invulling hiervan in overleg met Donner.

De VROM-Inspectie stelde vorig jaar vast dat het nog niet erg opschiet met de aanpak van de onveiligheid van oude gevels. De VNG wijst erop dat gemeenten beperkte middelen en mensen hebben om alle oude panden te controleren. Zij moeten keuzes maken en eigen prioriteiten stellen.

Nieuw Bouwbesluit
Donner werkt aan een herziening van het Bouwbesluit met minder en eenvoudiger regels. De VNG juicht dit toe en vindt het een goede zaak dat de minister streeft naar de ingangsdatum van 1 januari 2012 voor het nieuwe Bouwbesluit.

Over Auteur

1 reactie

 1. Opdrachtgevers kunnen bouwplannen binnenkort ook laten toetsen door een gecertificeerde private partij als een bouwbureau of architect.
  Prima idee waarom hebben we daar nog niet eerder ingevoerd?
  Ik juich het al jaren toe maar helaas wordt het niet uitgevoerd terwijl wij het wel toe willen staan.
  Oorzaak de kosten van een dergelijk advies van een gecertificeerd bureau.
  Bleek het toch goedkoper te zijn als de gemeente het uitvoerde want veel gemeenten hebben nog geen 100% dekkende bouwleges en een bureau moet 100% in rekening brengen en ook controleren????

  Kunnen we het toezicht op de bouw ook niet uitbesteden en na de bouw een gecertificeerd bureau een verklaring laten overleggen dat gebouwd is conform de vergunningen en het Bouwbesluit?

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden