VNG nodigt bonden uit voor nieuwe cao onderhandelingen

7

De VNG wil de impasse doorbreken die is ontstaan in de Cao onderhandelingen. Dit schrijft de voorzitter van het CvA, mevrouw Kriens, vandaag in een brief aan de bonden.

In de brief nodigt de VNG de bonden uit  om op korte termijn in een overleg te verkennen hoe de wensen van de bonden en de wensen van de VNG 'nader kunnen concretiseren'. De drie bonden gaven in een brief op 15 november al aan dat zij bereid zijn opnieuw het gesprek aan te gaan, “mits dat gesprek reëel is en het huidige bod niet als dictaat op tafel ligt.”

De VNG schrijft  nu aan de bonden:
“U stelt als voorwaarde voor het overleg tussen beide partijen dat het bod van de VNG niet meer als dictaat op tafel mag liggen en het enige denkbare resultaat mag zijn. Wij geven hierbij aan dat, met het totaalbod dat de VNG heeft gedaan, de grenzen van het mandaat zijn bereikt, maar waarbinnen onzes inziens verschuivingen mogelijk zijn, waarover open en reëel overleg kan worden gevoerd.

Wij willen met u uit de ontstane impasse komen en stellen voor om op korte termijn, in een A-LOGA, te verkennen op welke wijze u en onze wensen nadere kunnen worden geconcretiseerd. Indien uit dit overleg blijkt dat er zicht is op toenadering tussen beide partijen en een doorbreking van de impasse blijkt, stellen wij voor om het gesprek in een B-LOGA voort te zetten.

Wij zetten ons er in ieder geval voor in, om het overleg op korte termijn te hervatten en af te ronden met een voor beide partijen acceptabel akkoord.”

Over Auteur

7 reacties

  1. Vrije tijd? al m’n zgn oude ‘lullendagen’ zijn me ontnomen. Want dat is niet meer logisch en de gemeente zit in crisis. Bijzonder verlof, nee, dat is er niet meer er is nu calamiteiten verlof en dat mag je opnemen als je manager dat goed vind. Lief als jezelf ook nog tijd opneem naveel soebatten. Daarnaast is er voorheen salaris verhoging ingeleverd om mensen aan het werk te krijgen en te houden. Nu hebben we zo’n vrouwelijke……van een manager die zegt dat we al te veel vrije tijd hebben. Ze vergeet dat het eigenlijk loon is en ik geloof dat de vakbonden dat ook geloven want zij leveren gewoon m’n leeftijsverlof, en atv dagen voor me in. Nu weer een nieuw bod voor vrije tijd ipv loonsverhogng? ik kan mijn woz, riool- belasting e.d. niet betalen met vrije dagen, dat vind m’n woongemeente niet goed.

  2. Het klinkt niet alsof ze over het bod van de vakbonden willen spreken. Het gaat alleen over een andere verdeling. Nou, laat maar zitten, het wordt er alleen maar nog slechter op.

  3. De “grenzen van het mandaat” zijn bereikt, maar binnen die grenzen (althans zo lees ik het) is wel nog wat mogelijk.
    Wat een omslachtige wijze om te zeggen dat inflatiecompensatie niet aan de orde is. De vng drijft het op de spits. Laten we ook de in hun begroting opgenomen loonsverhoging ongedaan maken. Als de gemeenten moeten inleveren, moeten zij het ook!

  4. Gezien de reactie vraag je langzamerhand af of er wel sprake is van een mandaat en zo ja of dit met een Wob-verzoek “inzichtelijk” kan worden gemaakt.

    Indien dit het geval is kan voortaan direct tot een algehele landelijke staking worden overgegaan.
    En is de stroman (lees: VNG) niet meer nodig!

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden