VNG: Plannen kabinet onuitvoerbaar

1

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten dreigt de plannen van het nieuwe kabinet niet uit te voeren.

VNG-bestuurder Pans zei in Goedemorgen Nederland dat veel plannen onhaalbaar en onuitvoerbaar zijn. Gemeenten krijgen meer taken en minder geld, aldus Pans.

Gemeenten krijgen bijvoorbeeld de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg terwijl ze het met minder geld moeten doen, zegt Pans. Het kabinet bezuinigt tot 300 miljoen euro op de jeugdzorg.

De gemeenten vinden ook dat ze te weinig ruimte krijgen om zelf keuzes te maken bij de uitvoering van het beleid. De VNG wil overleg met het kabinet.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

1 reactie

  1. De overheveling van de jeugdzorgtaken per 1 januari 2015 is gebaseerd op een illusie. Uitgaande van het gemiddelde volledige gemeentelijk takenpakket, inclusief de taken die bij de vier transitiebewegingen behoren, heb je voor een adequate uitvoering al gauw een ambtelijk apparaat nodig dat past in een gemeente van tenminste 40.000 inwoners. Overheveling van de jeugdzorgtaken per 1 januari 2015 impliceert dan dat per diezelfde datum alle noodzakelijke gemeentelijke fusiebewegingen zijn uitgevoerd. Zoals gezegd: een illusie.

    Harry Berndsen