VNG zit niet te wachten op nieuw interventiemiddel

0

Provincies en gemeenten vinden het een inbreuk op hun bevoegdheden als het kabinet een nieuwe wettelijke interventiemogelijkheid optuigt om in te kunnen grijpen bij gevaarlijke chemische bedrijven.

Zij zeggen de afgelopen tijd veel te hebben gedaan om de kwaliteit van vergunningverlening, toezicht en handhaving bij deze bedrijven te verbeteren. Het kabinet is met dit plan gekomen naar aanleiding van het Odfjell-rapport.

Kwaliteitsverbetering

IPO en VNG stellen dat de afgelopen tijd provincies en gemeenten al grote stappen hebben gezet om de kwaliteit van vergunningverlening, toezicht en handhaving bij zogenaamde BRZO-bedrijven te verbeteren. Het incident bij Odfjell toont aan dat verbeteringen inderdaad nodig waren. De maatregelen die zijn genomen, moeten wel een kans krijgen om te tonen dat ze werken, alsdus de twee verenigingen.


Bovendien is een extra interventiemogelijkheid overbodig. Volgens het IPO en de VNG heeft het Rijk binnen de bestaande kaders van het interbestuurlijk toezicht al voldoende mogelijkheden om in actie te komen als er sprake is van een urgente onveilige situatie bij een bedrijf.

Rijksinspecties samenvoegen

IPO en VNG vinden het verder nodig dat wet- en regelgeving beter op elkaar wordt afgestemd. Dat zorgt voor een duidelijkere verdeling van de verantwoordelijkheden van toezichthouders. Ook samenvoeging van de rijksinspecties zou voor minder fragmentatie in de uitvoering zorgen.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden