VNO: Deadline uitvoeringsdiensten is utopie

0

Een landelijk dekkend netwerk van Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD) per 1 januari 2012. “Nu al is duidelijk dat dit bij lange na niet gaat lukken”, volgens werkgeversorganisatie VNO-NCW.

Voor 1 juni moet bekend zijn welke vorm dit netwerk voor

controle, handhaving en vergunningen zal krijgen. Uit een artikel in het

magazine van VNO-NCW West blijkt dat de organisatie er weinig fiducie in heeft

dat het wel goed zal komen. “De boodschap is dat gemeenten en provincies ervoor

gaan”, schrijven de werkgevers. Dat klinkt wel goed, maar het vraagt om heel

specifieke kennis.

Shared service center

“De vaak ingewikkelde technische wetgeving vereist een

bundeling van expertise op regionaal niveau. Zoals bedrijven kennis

onderbrengen in shared service centers is het gewenst dat de overheid dit ook

doet. Het leidt tot efficiëntere oplossingen, kortere lijnen, betere

vergunningvoorschriften en betere handhaving.”

Er zijn wel positieve uitzonderingen. Het gaat om Rotterdam

en vijftien buurgemeenten, die samenwerken in de Dienst Centraal Milieubeheer

Rijnmond. Maar ook rond de Drechtsteden zijn de zaken volgens VNO-NCW goed op

orde in hun RUD Zuid-Holland Zuid. In het magazine wordt gesproken van een “robuuste

uitvoeringsdienst van twee- tot driehonderd ambtenaren”. Elders gaat het

minder, ziet de werkgeversorganisatie.

Kastje, muur

“In andere regio’s hebben ondernemers vaak ambtenaren tegenover

zich die niet goed zijn ingevoerd in de problematiek, waardoor ze van het

kastje naar de muur worden gestuurd. Bovendien krijgen bedrijven soms een hele

serie controleurs van provincie en gemeenten over de vloer, die vaak verschillende

eisen hanteren.”

Om hun argumenten kracht bij te zetten, komt VNO-NCW West

nog met een lijst voordelen van de RUD’s:

 • Eén regionaal loket van gemeenten en provincie voor alle

  vergunningen voor milieu en veiligheid;
 • Eén instantie voor controle en handhaving;
 • Uniforme eisen en uniforme procedures;
 • Heldere, zinnige en haalbare voorwaarden in vergunningen;
 • Deskundige ambtenaren die weten waarover ze praten;
 • Professionele counterparts die meedenken over innovatie van bedrijfsprocessen

  om milieustandaards te halen;
 • Betere aanpak van milieucriminaliteit en daarmee ook het tegengaan

  van oneerlijke concurrentie;
 • Professionele aanpak van calamiteiten, samen met politie, brandweer

  en GGD.

Verder denkt de organisatie te weten waarom bestuurders geen

tempo maken:

 • In 2010 hebben veel regio’s eerdere afspraken over de taken

  en geografische afbakening van de RUD’s opnieuw ter discussie gesteld;
 • De Eerste Kamer heeft een streep gehaald door de wettelijke verplichting

  om RUD’s te vormen;
 • Gemeenten moeten zelf de samenwerking zoeken en bepalen zelf

  de schaalgrootte;
 • De provincie heeft geen instrumentarium om het proces te

  versnellen;
 • Het rijk heeft bij voorbaat al een efficiencykorting van

  honderd miljoen euro op het Gemeentefonds ingeboekt. De gemeenten zien zich

  juist voor extra kosten geplaatst bij het opstarten van de RUD;
 • Onduidelijk is wat de rijksbezuinigingen verder nog gaan betekenen voor

  de omvang van de RUD. Hierover zijn VNG en Rijk in onderhandeling.

Volg Gemeente.nu via Twitter.

Over Auteur

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden