Vragen over gewijzigde Winkeltijdenwet

0

De deadline voor de invoering van de aangepaste Winkeltijdenwet is waarschijnlijk 1 januari 2011, volgens de VNG. Wat is momenteel nog onduidelijk?

Gemeenten met een zogeheten toeristisch regime hebben tot 2012 om te voldoen aan de nieuwe eisen in de wet. De belangrijkste wijziging is het beperken van het aantal koopzondagen. De aanpassingen komen voort uit het vorige kabinet van CDA, PvdA en ChristenUnie. In de Eerste Kamer werden ze ondersteund door de SP en de SGP. 

Deadline
Vooralsnog is niet helemaal duidelijk wanneer de wet van kracht is. “Een exact tijdspad is niet te geven”, meldt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). “Het wetsvoorstel tot inkadering van het toeristisch regime is in het Staatsblad gepubliceerd. De wet treedt in werking op een bij Koninklijk Besluit te bepalen datum, waarschijnlijk 1 januari 2011.”  

Is het deel van de gemeentelijke Winkeltijdenverordening over het toeristisch regime appellabel? Dat is volgens de vereniging een vraag die vaak leeft. Simpel gezegd: kunnen gemeenten in beroep tegen dit onderdeel? Het antwoord is ja, maar als een gemeente voor dit deel vrijstelling wil krijgen, dan moeten alle belangen wel scherp in kaart worden gebracht.

Zondagsrust
Het gaat bijvoorbeeld om economische belangen, de zondagsrust of de veiligheid op straat. Gemeenten moeten duidelijk maken hoe deze belangen hebben meegewogen bij het besluit in beroep te gaan. 

Tijdens het appelleren kunnen gemeenten hun koopzondagen vaststellen, behalve wanneer belanghebbende een voorlopige voorziening aanvragen. Dan wordt gekeken naar een gedeeltelijke of gehele schorsing van het besluit.

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden