Wat partijen vinden van de Europese Unie

0

Het zal een van de belangrijkste onderwerpen van de verkiezing voor de Tweede Kamer worden: de Europese Unie. Ook voor gemeenten is het reilen en zeilen van de unie van groot belang.

Het meest positief is D66. Moeten we miljarden schuiven naar het Europees

StabiliteitsMechanisme? Ja, vindt D66, onder voorwaarden. “D66 is voorstander

van harde begrotingsafspraken”, staat in het programma.

“Landen die zich niet aan die afspraken houden, moeten worden gecorrigeerd.

Het is noodzakelijk dat overheden die in de kern in staat zijn hun schulden af

te betalen, maar tijdelijk geen geld van de markt aan kunnen trekken, onder

voorwaarde van hervormingen en bezuinigen, geld kunnen lenen. Een lender of

last resort is noodzakelijk. Daarbij kunnen de ECB, een groot Europees

noodfonds of, onder strikte voorwaarden, Euro-obligaties voor specifieke

doeleinden, nuttige instrumenten zijn.

Het meest tegengesteld aan de kijk op de zaak van D66 is

het programma van de PVV. “Het grootste Brusselse waanzinproject heet euro”,

schrijft de partij. “De gedachte is: verschillende culturen, economieën en

begrotingen, maar wel een gezamenlijke valuta. Probleem is dat al die landen

onderling verschillen en dus bijvoorbeeld een apart rente-niveau nodig hebben.

Al die verschillende economieën kun je geen eenheidsregime opleggen, dat is

uiteindelijk slecht voor iedereen: one size fits none.”

“Bij Griekenland zien we waar dat toe leidt. Het land maakt economisch

slagzij. Toen IJsland in hetzelfde schuitje zat kon het zijn eigen munt

devalueren. Dat joeg de export en het toerisme aan en binnen no-time was

het land weer op de been. Griekenland zit echter vast in de Brusselse

gevangenis en heeft dezelfde munt en rente als de rest van de eurozone.”

Migratie

Net als de PVV maakt de SP zich zorgen over de migratie uit Midden- en

Oost-Europa. “Nederland

intensiveert de hulp aan de Europese landen aan de buitengrens van de Europese

Unie om te zorgen voor beheersbare migratie, met respect voor de rechten van

vluchtelingen. Daar staat tegenover dat we in Europa ook meer zullen vragen van

de landen die onze steun krijgen. Met landen buiten de EU maken we afspraken om

te stoppen met het doorlaten van duizenden migranten op weg naar Europa.”

Het moet

wel anders en beter, maar de SP is geen tegenstander van de Europese Unie.

Ook de

PvdA ziet het niet somber in. “Gelukkig lijkt er een nieuwe wind door Europa te

waaien”, stelt de partij. “Weg van de chagrijnige aaneenschakeling van

topoverleggen met nieuwe bezuinigingsafspraken, maar gericht op perspectief, op

groei en op bestrijding van de werkloosheid. Er is een grote toekomst voor een

sterk en sociaal Europa waarin landen steeds meer naar elkaar toe groeien,

profiterend van elkaars kracht, en elkaars zwaktes opheffend. Een Europa dat

veel meer is dan een markt en een munt.”

Markt en munt.

Ook GroenLinks refereert hieraan: “De Europese vlaggen bij de Gaypride in Warschau tonen

dat Europa steeds meer over gedeelde waarden gaat, niet alleen over markt en

munt. Daarom mogen we Europa niet overlaten aan de regeringsleiders met hun

besloten onderonsjes. Burgers moeten meer invloed krijgen op wat er gebeurt in

Brussel.”

Verder gaat het

weer vaak over duurzaamheid. Minder bio-industrie; meer zone- en windenergie.

GroenLinks wil ook dat Europese landen stoppen met kernenergie.

Minder Europa

De ChristenUnie

is kritischer. Minder en beter moet het, die Europese Unie. Natura 2000 slaat

de plank bijvoorbeeld mis, volgens de christenen. Meer integratie? Niet als het

ligt aan deze partij. “De

verandering waar de ChristenUnie vorm aan wil geven is allereerst om mensen

geen verantwoordelijkheid te ontnemen, maar gelegenheid te geven in vrijheid

verantwoordelijkheid te dragen. Dat willen we ook doortrekken naar Europa. De

oplossing voor de Europese crisis is niet de vlucht naar voren naar meer

Europa, maar minder en een beter Europa.”

Het CDA staat ook

niet meteen te juichen. “Het Europese integratieproces is geen doel op

zichzelf. Het is de weg voor een handelsnatie als Nederland om de interne markt

te versterken en de invloed in de wereld te vergroten en de waarden te

waarborgen waar wij als Europa voor staan: vrijheid, democratie, rechtsstaat en

mensenrechten.” De partij pleit voor het nationaal afgeven van gele kaarten bij

Europese wetten die niet werken in Nederland.

Dan de VVD. “Niet méér Europa maar een wérkend

Europa. En daar is nog een wereld te winnen.”, staat in het programma. “Voor de

VVD staat Nederland midden in de Europese Unie. Maar de VVD heeft veel kritiek

op de Brusselse bureaucratie: de regelzucht, de geldverspilling en de

inefficiëntie. De Europese Commissie en vooral het Europees

Parlement proberen zichzelf belangrijker te maken door meer te doen, maar zij

zouden vooral hun huidige

taken beter moeten uitvoeren.”

Landbouw

De VVD heeft

de meest inhoudelijk onderbouwde kijk op de zaak. De partij geeft veel

praktische voorbeelden. Een voorbeeld: “Tweederde van het Europese budget gaat

naar landbouw- en cohesiebeleid. Dat zijn uitgaven die relatief weinig

bijdragen in Nederland. Grote delen van de agrarische sector in ons land doen

het zonder Europese subsidie en voor onze armere regio’s zorgen we in de eerste

plaats zelf. Waarom betaalt Nederland voor onrendabele landbouw in Frankrijk?

Waarom draagt Nederland bij aan de armoede in Zuid-Italië als Noord-Italië tot

de rijkste regio’s van Europa hoort?”

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden