Wmo 2015 spaart bestuurders

0

De Tweede Kamer heeft over een groot aantal amendementen gestemd tijdens de behandeling van de Wet maatschappelijke ondersteuning in de Tweede Kamer.

De amendementen gaan over overhead, personeel, zelfredzaamheid, financiën en het pgb.

De nieuwe wet is op donderdag 24 april geaccepteerd door de Tweede Kamer. Een ruime meerderheid stemde voor de wet. Daarnaast werd gestemd over 72 amendementen. Daarvan zijn er 34 aangenomen, 37 verworpen en 1 ingetrokken. De voorstellen variëren van begripsbepalingen tot belangrijke wijzigingen. Een opsomming van de meest interessante of opmerkelijkste amendementen.

Overhead
De oppositiepartijen probeerden via twee amendementen de bestuurderssalarissen aan te pakken. Tjitske Siderius van de SP diende een voorstel in dat regelt dat gemeenten zorg niet kunnen uitbesteden aan aanbieders waarvan de bestuurders meer verdienen dan de maximum salarisschaal zoals overeengekomen in de cao die voor hun sector geldt. Hiermee wil ze voorkomen dat “geld dat bestemd is voor goede zorg, verdwijnt in exorbitante salariëring van bestuurders”.

Fleur Agema van de PVV wilde ervoor zorgen dat een gemeentelijke college een overheidsopdracht slechts gunt aan een aanbieder wiens overhead ten hoogste zeven procent bedraagt. Beide amendementen werden verworpen. Siderius diende nog een voorstel in waarin wordt geregeld dat aanbieders moeten beschikken over een verklaring omtrent gedrag (VOG) voor hun bestuurders. Reden hiervoor is dat bestuurders ook contact hebben met cliënten. Zij zouden daarom net als zorgverleners, stagiaires en vrijwilligers ook een VOG moeten hebben.

Samenwerking gemeenten en verzekeraars
Via een amendement van Van Dijk werd de samenwerking tussen gemeenten en verzekeraars wettelijk vastgelegd. Gemeenten zijn nu verplicht om in een verordening op te nemen hoe de samenwerking met verzekeraars praktisch wordt vormgegeven.

Belangrijkste punt omtrent personeel is de overname van medewerkers. Linda Voortman van GroenLinks diende succesvol een amendement in dat de positie van zorgmedewerkers versterkt. Het amendement beoogt dat de werknemers met behoud van sociale en cao-rechten worden overgenomen. Het betreft overigens geen verplichte overname, dit amendement van Voortman werd namelijk verworpen.

Een amendement voor een verplicht basistarief voor huishoudelijke verzorging werd afgewezen. Evenals een voorstel dat de zomerstop in de zorg onmogelijk maakt.

Zelfredzaamheid
Het merendeel van de amendementen ging over de zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid van de patiënt. Otwin van Dijk van de PvdA kreeg steun voor een amendement dat onafhankelijke cliëntondersteuning borgt. Een tweede amendement van Van Dijk zorgt ervoor dat mantelzorgers betrokken kunnen worden bij de opstelling van een ondersteuningsplan. Een derde voorstel van Van Dijk dat werd aangenomen zorgt ervoor dat zorgprofessionals de hoeveelheid zorg van de cliënt kunnen vaststellen indien dit binnen de aanpak van de gemeente past. “Betrokken professionals hebben vaak veel kennis over de cliënt en kunnen vanuit hun deskundigheid goed inschatten welke zorg en/of ondersteuning nodig is voor de cliënt.”

Het college van een gemeente kan, indien zij dit wenselijk acht, ook deze professionals mandateren om beslissingen over rechten en plichten te nemen wanneer dit volgens het college bijdraagt aan een betere en efficiëntere vaststelling van rechten en plichten van de cliënt’, aldus de tekst uit het amendement.

Cees van der Staaij (SGP) en Carla Dik-Faber (CU) zorgden ervoor dat cliënten zorg en ondersteuning kunnen kiezen die aansluit bij godsdienst, levensovertuiging of culturele achtergrond. Gemeenten hoeven bij het opstellen van een beleidsplan overigens geen rekening te houden met religie.

Pgb
Ook voor het pgb werd winst geboekt. De hoogte van het pgb moet toereikend zijn om de gewenste zorg en ondersteuning in te kopen. Willen cliënten een andere, duurdere aanbieder, dan moet de mogelijkheid bestaan om zelf bij te betalen. Verder zorgen een aantal kleine wetswijzigingen ervoor dat cliënten zoveel mogelijk ruimte krijgen om de zorg naar eigen behoefte in te vullen. De kwaliteitseisen die aan zorg in natura worden gesteld kunnen niet een-op-een ook bij het persoonsgebonden budget opgelegd worden. Verder worden het pgb en de maatwerkvoorziening als gelijkwaardige alternatieven genoemd in de nieuwe wet.

Van Fleur Agema van de PVV werd geen van haar zeven amendementen aangenomen. Zij pleitte voor afscheid van de zomerstop in de zorg en wilde daarnaast de citeertitel van de Wmo veranderen in “Wet weg met ouderen”. Verder mogen kinderen die jonger zijn dan 15 jaar volgens het amendement van Agema niet kunnen worden aangemerkt als gebruikelijke hulp.

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden