Mismatch tussen uitgaven en doelen sportbeleid

0

Hoewel sportbeleid meestal als doel heeft gezondheid en sociale participatie te bevorderen, wordt een groot deel (85 procent) van het lokale budget uitgegeven aan sportaccommodaties. ‘Een logische relatie tussen de beleidsdoelen en -activiteiten en de inzet van middelen ontbreekt.’

Dat schrijft onderzoeker Remco Hoekman in zijn proefschrift Sport policy, sport facilities and sport participation. Hoekman promoveerde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen over hoe de onderwerpen sportbeleid, -accommodaties en -deelname zich tot elkaar verhouden. In zijn proefschrift staat dat meer reflectie op het gemeentelijk sportbeleid op zijn plaats zou zijn. Volgens hem vindt monitoring en evaluatie van lokaal beleid maar beperkt plaats en is het onduidelijk of doelen worden gerealiseerd.

Mismatch tussen doelen en inzet

Hoekman stelt verder dat er sprake is van een ‘mismatch’ tussen de doelen van het sportbeleid en de inzet van middelen. De doelen richten zich vooral op gezondheid en sociale participatie, terwijl ongeveer 85 procent van het lokale sportbudget aan accommodaties wordt besteed. ‘Dit vraagt om een kritische blik op de financieringsmechanismen van lokaal sportbeleid in relatie tot de maatschappelijke doelen daarvan.’

Effecten sportbeleid

Ook worden in het proefschrift kanttekeningen geplaatst bij de effecten van sportbeleid. Volgens Hoekman doet het ertoe, maar zijn sociale factoren belangrijker als het gaat om de verschillen in sportdeelname. De deelname in lagestatuswijken en bij lage inkomensgroepen, lager opgeleiden en ouderen blijft duidelijk achter. Om participatie te verhogen, adviseert hij gemeenten een doelgroepenbeleid te hanteren waarbij verschillende omgevingssystemen onderdeel uitmaken van interventies of beleidsprogramma’s. Dat kan het effect op het gedrag van het individu vergroten.

Op deze manier kan de betekenis van het lokale sportbeleid worden vergroot als het gaat om sportdeelname, of juist om de maatschappelijke waarde van sport voor specifieke groepen, zoals kinderen die in armoede opgroeien en mensen met een beperking.

 

Over Auteur

Niobe Moen

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden